Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Špeciácia arzénu v hnedej ryži s HPLC/ICP-MS použitím NexION 300D/350D

Špeciácia arzénu v hnedej ryži s HPLC/ICP-MS použitím NexION 300D/350D

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Arzén je toxický prvok, jeho toxicita sa líši a závisí od chemickej formy v akej sa vyskytuje. Anorganické formy sú vysokotoxické a karcinogénne. Organické formy (kyselina monometylarzeničná, kyselina dimetylarzeničná a arzenobetaín) sú uznané ako netoxické alebo majú nízku toxicitu. Je veľmi dôležité sledovať príjem anorganického arzénu. Vzhľadom na veľké množstvo spotrebovanej ryže v Japonsku je potrebné sledovať, aké formy As sú v nej prítomné. Na tento účel sa používa kombinácia HPLC/ICP-MS. HPLC rozdelí formy As a ICPMS ich deteguje. ICP-MS ako detektor HPLC má vysokú citlivosť a môže merať stopové obsahy. Vzorky hnedej ryže so známymi koncentráciami As boli rozdelené do 8 laboratórií. Vzorky boli pred upravené tak, že k nim bola pridaná ultra čistá voda, následne boli zahrievané na 90 °C a po ochladení boli centrifugované a prefiltrované. Všetky analýzy boli vykonané s PerkinElmer HPLC Flexar pripojeným k PerkinElmer NexION 300D/ICP-MS. NexION 300ICP-MS je vybavený

Univerzálnou celou, ktorá umožňuje odstrániť účinky polyatomárnych interferencií chemickými reakciami alebo kolíziou. Na ovládanie prístroja, analýzy vzoriek a spracovanie dát bol použitý softvér Chromera HPLC. Výsledky veľmi dobre korelujú s výsledkami iných organizácií podieľajúcich sa na štúdii a dokazujú, že kombinácia Flexar HPLC a NexION ICP-MS je vhodná pre analýzu rôznych foriem As v hnedej ryži.

Celý článok vo formáte pdf: Arsenic Spetiation Analysis in brown Rise by HPLC/ICP-MS using the NexION 300D/350D

Search