Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Analýza referenčného materiálu NIST nanočastíc zlata použitím NexION 350 ICP-MS v jednočasticovom mode

Analýza referenčného materiálu NIST nanočastíc zlata použitím NexION 350 ICP-MS v jednočasticovom mode

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Nedávne štúdie ukázali, že niektoré nanočastice môžu byť pre ľudský organizmus škodlivé. Pre lepšie pochopenie vplyvu nanočastíc na človeka je potrebné posúdiť niekoľko kľúčových charakteristík, ako je koncentrácia, zloženie, veľkosť častíc,  tvar a iné povrchové vlastnosti. Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS) je jedna z kľúčových analytických techník, pomocou ktorej je možné merať a hodnotiť mnohé z uvedených vlastností častíc obsahujúcich kovy. Na analýzu boli použité štandardné referenčné materiály nanočastíc zlata (NIST 8011,8012 a 8013-NIST Gaithersburg, MD, U.S.). Zlaté častice boli suspendované v deionizovanej vode, aby sa zabránilo rozpusteniu nanočastíc Au, nebola pridaná kyselina. Všetky merania boli vykonané NexION 350 ICP-MS ( Perkin Elmer, Shelton, CT, USA), pracujúcom v jednočasticovom móde pomocou aplikačného modulu Syngistic Nano. Analýza v jednočasticovom móde (SP-ICP-MS) umožňuje diferenciáciu medzi rozpustenými látkami a nanočasticami analytu, meranie veľkosti nanočastíc, distribúcie veľkosti a vyhodnotenie aglomerácií.

V spojení s rozmerovo separačnými technikami (FFF, LC) je schopný priradenia veľkosti, distribúcie veľkosti, povrchového náboja a funkčnosti povrchu. Jednou z unikátnych vlastností aplikačného modulu Syngistic Nano je jeho schopnosť vyšetrovať distribúciu veľkosti nanočastíc a presne kvantifikovať jednotlivé distribúcie, čím poskytuje presné počítanie častíc. PerkinElmer NexION 350 ICP-MS v prevádzke so Syngistic Nano Application Module v jednočasticovom režime kombinuje rýchle a presné získavanie dát s výkonnou schopnosťou analýzy dát, čo umožňuje charakterizovať kovové a kov obsahujúce nanočastice.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of NIST Gold Nanoparticles Reference Materials Using the NexION 350 ICP-MS in Single Particle Mode

Search