Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Výhody NexION 300/350 ICP-MS  spolu so sea Fast 3 Sampling System pre automatizované analýzy vzoriek morskej vody s vysokou priepustnosťou

Výhody NexION 300/350 ICP-MS spolu so sea Fast 3 Sampling System pre automatizované analýzy vzoriek morskej vody s vysokou priepustnosťou

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Pri stanovení stopových prvkov ako As, Cr, V, Fe a Se v morskej vode vysoké koncentrácie zložiek matrice (Na, Mg a chloridové ióny) vytvárajú polyatomické spektrálne interferencie. Z tohto dôvodu je správne stanovenie ich obsahu veľmi obtiažne. Dokonca aj pri prvkoch ako Cd, Tl a Pb, kde nie sú interferencie také problematické, je stanovenie ich obsahov na koncentračnej úrovni ppt a menšej veľmi náročné. Na elimináciu tohto problému sa často používa riedenie vzorky,  ktoré však nie je možné použiť pri stanovovaní ultrastopových obsahov prechodových kovov. Nasávanie morskej vody aj zriedenej spôsobuje tvorbu usadenín na kónusoch, môže sa taktiež poškodiť iónová optika, čo má vplyv na stabilitu signálu. Pomocou Triple Cone Interface a Quadrupole Ion Detector v PerkinElmer NexION 300 ICP-MS sa tento problém zmierni. Pre potreby automatizácie náročnej prípravy vzoriek je jedným z najúspešnejších vzorkovací systém sea Fast 3 (Elemental Scientific, Inc.Omaha, NE), ktorý pri použití s optimalizovaným systémom ICP-MS rieši veľa problémov spojených s ultrastopovým stanovením prvkov v morskej vode.

Je úplne automatizovaný, neriedená morská voda sa analyzuje súčasne kombináciou on-line riedenia, generovania hydridov a prekoncentrácie s odstránením matrice. Bolo analyzovaných 17 prvkov vo vzorkách morskej vody(Al, Cr, Mo, Ba Tl, Se, As , Sb ,V, Fe, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb). Na analýzu bol použitý sea FAST systém spojený s NexION 300D ICP-MS (Perkin Elmer Inc., Shelton, CT). Na overenie správnosti metódy bol použitý certifikovaný referenčný materiál NASS-5 CRM. Dosiahnuté výsledky ukázali, že pomocou tohto prepojenia bolo mnoho problémov spojených so stanovením ultrastopových obsahov prvkov v morskej vode odstránených a radikálne sa zlepšili detekčné limity. Úplne automatizovaný systém má dobrú dlhodobú stabilitu, je potrebná malá alebo žiadna príprava vzorky a má vysokú priepustnosť vzoriek.

Celý článok vo formáte pdf: Benefits of the NexION 300/350 ICP-MS Coupled with a sea Fast 3 Sampling System for the Automated High – Throughput Analysis of Seawater Samples

Search