Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Špeciačná analýza arzénu v bielej ryži použitím HPLC/ICP-MS NexION 300D/350D

Špeciačná analýza arzénu v bielej ryži použitím HPLC/ICP-MS NexION 300D/350D

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Arzén sa  môže vyskytovať v ryži z aplikácie pesticídov a z prostredia, v ktorom je pestovaná. Vzhľadom na to, že  nie všetky formy As sú toxické, ich identifikácia je veľmi dôležitá. V posledných rokoch sa meranie rôznych foriem As uskutočňuje pomocou HPLC/ICP-MS. HPLC rozdelí formy As a ICPMS ich deteguje. ICP-MS ako detektor HPLC má vysokú citlivosť a môže merať stopové obsahy. Analyzovali sa 3 vzorky ryže zakúpené v miestnom obchode, 2 vzorky instantnej ryže a SRM NIST 1568 ryžová múka. Ryža sa zomlela na jemný prášok, potom sa vzorka miešala vo vírivej trepačke s 0,2% HNO3 a následne sa zahrievala 4 hodiny pri 1200C. Ochladený roztok bol centrifugovaný, prefiltrovaný, doplnený deionizovanou vodou  a premiešaný vo vírivej trepačke. Všetky vzorky boli analyzované s HPLC PerkinElmer Flexar pripojeným k PerkinElmer NexION 300D ICP-MS. Pre špeciáciu aj celkovú analýzu  boli použité rovnaké podmienky merania ICP-MS. Výsledky separácie boli overené porovnaním špeciátov a celkového obsahu a dokazujú, že kombinácia Flexar HPLC a NexION ICP-MS je vhodná pre analýzu všetkých foriem As v bielej ryži.

Celý článok vo formáte pdf: Arsenic Spetiation Analysis in White Rice by HPLC/ICP-MS Using the NexION 300D/350D

Search