Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Charakterizácia textilných vlákien pomocou PerkinElmer Spectrum 100 s ATR polarizačným príslušenstvom

Charakterizácia textilných vlákien pomocou PerkinElmer Spectrum 100 s ATR polarizačným príslušenstvom

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Presná charakterizácia textilných vlákien je dôležitá v mnohých oblastiach ( priemyselná výroba, ochrana textilu, forenzná analýza, pri poskytovaní informácií o stave artefaktov). Pomocou konvenčných metód ako je mikroskopia a spektroskopia sa skúma morfológia a chémia vzorky, ale tieto metódy poskytujú málo údajov o jej mikroštruktúre. Kombinácia infračervenej spektroskopie s polarizátorom umožňuje preskúmať povahu a orientáciu chemických väzieb vo vzorke. Spektrá vzoriek z vlákien z konope, ľanu a hodvábu boli zosnímané spektrometrom PerkinElmer SpectrumTM100-FT-IR vybaveným príslušenstvom na polarizáciu UATR. Spektrá boli zaznamenané v rozmedzí 4000-625 cm-1 s rozlíšením 4 cm-1 a 32 akumuláciou. Polarizačný filter bol nastavený tak, že elektrický vektor polarizačného žiarenia bol orientovaný kolmo na rovinu dráhy lúča. Polarizovaná ATR spektroskopia umožňuje skúmanie mikroštruktúrnych vlastností vzorky, kde problémové materiály môžu byť presne charakterizované.

Celý článok vo formáte pdf: Characterization of Textile Fibers Using the PerkinElmer Spectrum 100 with Universal ATR Polarization Accessory

Search