Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Analýzy patulínu v jablkovej šťave pomocou UHPLC s UV detekciou

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Patulín je toxická látka, mykotoxín produkovaný plesňami ako je Penicillium Aspergillus a Byssochlamys, ktoré sa často nachádzajú v ovocí, zelenine, syroch a obilí. Kontaminácia patulínom je najbežnejšia u poškodených plodov, často určených na výrobu nápojov, koláčov a zaváranín. Patulín je tepelne stabilný, jeho rozklad je pri pasterizácii inhibovaný. Správne zaobchádzanie s ovocím a jeho skladovanie je veľmi dôležité pri prevencii výskytu patulín produkujúcich plesní. Patulín mal pri pokusoch na zvieratách nežiaduce účinky, čo vedie k domnienke, že pri určitej expozícii môže mať nepriaznivé účinky aj na ľudský organizmus. FDA stanovila maximálny limit pre patulín 50 ppb, EÚ 50 ppb pre jablkovú šťavu, pre jablčné produkty 25 ppb a pre produkty určené pre dojčatá a malé deti 10 ppb. Cieľom tejto práce bolo vyvinúť jednoduchú, robustnú a spoľahlivú LC metódu pre stanovenie patulínu v jablkovom džúse.

Analýza fenolových antioxidantov v jedlom oleji/stuženom tuku použitím systému PerkinElmer Altus UPLC s PDA detekciou

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Fenolové antioxidanty sa používajú v potravinárskom priemysle na zabránenie oxidácie oleja. Oxidáciou oleje žltnú a zapáchajú. V tomto aplikačnom liste bude analyzovaných desať najčastejšie používaných antioxidantov (kyselina nordihydroguajaretiková-NDGA, propylgalát-PG, oktylgalát-OG, laurylgalát-DG, 2-terc-butyl-4-hydroxianizol-BHA, 2,6-di-t-butyl-4-hydroxymetylfenol-Ionox100, tercbutylhydrochinón-TBHQ, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxitoluén-BHT a etoxyquín) podľa AOAC Official Method 983.15(1), ktorá sa používa pri analýze hotových potravinárskych produktov. Ako štandard bol použitý 2,4,5-trihydroxybutyrofenon-THBP. Táto metóda bola aplikovaná na rastlinné stužené produkty, ktoré podľa údajov na etikete obsahovali aspoň jeden z analyzovaných antioxidantov. Vzorkou bol komerčne dostupný rastlinný tuk zakúpený v miestnom obchode. Po pred úprave bola vzorka analyzovaná na Perkin Elmer Altus UPLC s Altus A-30 Solvent delivery Module, vzorkovacím modulom, kolónovým modulom A-30h a detektorom PDA (fotodióda Array).

Stanovenie, potvrdenie a kvantifikácia multi-tried rezíduí antibiotík v mlieku pomocou UHPLC MS/MS

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Antibiotiká sa používajú vo veterinárnej medicíne na liečbu a prevenciu chorôb a ako rastové stimulátory. Nadmerné používanie antibiotík by mohlo viesť k prestupu ich rezíduí do potravín ako mlieka a mäsa a to by mohlo prestavovať zdravotné riziká u ľudí. Z tohto dôvodu je vynútené regulovanie používania antibiotík a sú určené maximálne limity rezíduí zo zvyškov liekov v potravinách. Antibiotické triedy regulačného záujmu v mlieku zahŕňajú sulfónamidy, p-laktámy, fluorochinolóny, makrolidy a tetracyklíny. V tejto práci sú predstavené rýchle a citlivé metódy LC MS/MS pre kvantitatívne a potvrdzujúce analýzy multi-tried v mlieku. Analyzované antibiotiká zahrnuté v štúdii sú cyprofloxacín, sarafloxacín, sulfametoxazol, sulfadimetoxín, tatracyklín a chlórtetracyklín. Použité vnútorné štandardy v tejto metóde boli cyprofloxacín-D8 a Flunixin-D3. Ako kontrolná prázdna matrica bola použitá vzorka organického plnotučného mlieka z miestneho trhu a analyzovaných bolo päť vzoriek mlieka s rôznym obsahom tuku. Na extrakciu antibiotík z mlieka bola požitá jednoduchá metóda QuEChERS. Pre chromatografickú separáciu bol použitý PerkinElmer Altus UPLC s Altus A-30 Solvent/Sample Module, integrovaným odplyňovačom, ohrevom kolóny a detektorom QSight 210 Triple Quadrupole MS/MS.

Analýza cyanotoxínov v pitnej vode pomocou UHPLC/TOF

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Sinice sú fotosyntetické baktérie, žijú na mnohých vodných plochách, ktoré sa používajú ako zdroj pitnej vody a na rekreáciu. Premnoženie siníc môže byť ekologický problém a tiež môže mať vplyv na zdravie človeka. Nadmerný rast siníc sa označuje ako kvet. Jediný kvet môže obsahovať viac typov siníc a produkovať niekoľko toxínov, ktoré pôsobia na pečeň, zažívací trakt, nervový systém a kožu zvierat a ľudí. Kvety produkujúce cyanotoxín boli častejšie v posledných rokoch pozorované v rekreačných vodách. V tejto aplikácii je popísaný spôsob UHPLC monitorovania anatoxínu-a, cylindrospermopsínu a mikrocystínu-LR na úrovni ppb v pitnej vode. Táto metóda nevyžaduje žiadnu prekoncentráciu pitnej vody a požíva TOF MS detekciu. Na analýzu bol použitý PerkinElmer AltusUPLC s A-30Sampling and Solvent Delivery Modules, s ohrievačom kolóny a detektorom AxIon 2 TOF MS (PerkinElmer, Shelton, CT, USA). Ovládanie prístroja, analýza a spracovanie dát boli vykonané pomocou Mass IQ /e-Cipher Control/Processing Software (PerkinElmer, Shelton, CT, USA). T

Analýza izoflavónov v sójových produktoch pomocou UHPLC s UV detekciou

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Izoflavóny sú prirodzene vyskytujúce sa izoflavonoidy, z ktorých mnohé sa správajú u cicavcov ako fytoestrogény. Tieto zlúčeniny sú produkované takmer výlučne rastlinami čeľade bôbovitých. Izoflavóny sa vyskytujú v potravinách vo forme vodorozpustných glykozidov a sú viazané na cukor. Záujem o potravinové doplnky s izoflavónmi vychádza so známych potenciálne zdravotných výhod (ochrana proti rakovine prsníka a prostaty, srdcovým chorobám a osteoporóze). S uvedenými skutočnosťami je spojená potreba vývoja účinných analytických metód pre stanovenie druhu a množstva izoflavónov vo výrobkoch uvedených na trh. Cieľom tejto práce bolo vytvoriť jednoduchšiu, rýchlejšiu a spoľahlivú LC metódu pre analýzu šiestich najpoužívanejších izoflavónov v sójových výrobkoch. Analyzovali sa sójové izoflavónové tablety a sójové mlieko. Po predúprave boli vzorky analyzované pomocou PerkinElmer Altus UPLC s Altus A-30 Solvent/Sample Module, integrovaným odplyňovačom, A-30 ohrevom kolóny a s Altus A-30 UV detektorom.

Search