This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Rozlišovanie typov buniek fenotypovým profilovaním jadra

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

PerkinElmer ponúka kompletné riešenie pre aplikácie fenotypového profilovania. Zobrazovanie v systémoch High Content Screening na platformách Opera Phenix alebo Operetta CLS umožňuje používateľom generovať požadované vysoko kvalitné obrázky. Softvér Harmony umožňuje primárnu analýzu obrazu s presnou segmentáciou obrazu a pokročilými metódami morfológie a kvantifikácie štruktúry na generovanie vysoko popisných fenotypových profilov.

Kvantifikácia zmien v hladinách CD28 a CTLA-4 v mononukleárnych bunkách periférnej krvi pomocou technológie AlphaLISA

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Imunoterapia využíva imunitný systém na zlepšenie a nasmerovanie protinádorových odpovedí pri liečbe rakoviny. Jedným z prístupov k imunoterapii je modulácia imunitných kontrolných bodov, ktoré sú rozhodujúce pri regulácii stupňa a trvania reakcií imunitného systému. Monitorovanie hladín CD28 a CTLA-4 na T-bunkách umožňuje presné rozpoznanie akýchkoľvek zmien v rovnováhe takéhoto imunitného kontrolného bodu a môže poskytnúť prístup k štúdiu účinku rôznych imunostimulantov a imunosupresív na rovnováhu CD28 a CTLA-4. Dôležitosť CTLA-4 pri udržiavaní rovnováhy imunitného systému sa javí ako silný kandidát na sledovanie, aby sme lepšie porozumeli reakciám imunitného systému, ktoré môžu viesť k vývoju lepšej imunoterapie.

Fluorescencia, ktorá predčí vaše očakávania

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ak hľadáte vysoko výkonné a jednoducho ovládateľné zariadenie, ktoré vám pomôže dosiahnuť rýchle a presné výsledky, predstavujeme vám najnovšie fluorescenčné spektrometre FL 6500 ™ a FL 8500 ™ spoločnosti PerkinElmer, ktoré to v rôznych typoch laboratórií skutočne vedia. Nielen vo výskume bunkovej biológie, molekulárnej biológie, imunológie, enzýmológie a analýze proteínov, ale aj vo farmaceutickom, potravinárskom, chemickom, priemyselnom či poľnohospodárskom a environmentálnom odvetví, je fluorescenčná spektroskopia žiadanou rýchlou a presnou metódou analyzovania vzoriek.

Výskum absorbcie cisplatinu v rakovinových bunkách vaječníkov hodnotených metódou „single cell ICP-MS“

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Výskum popisuje metódu single cell ICP-MS, ktorá bola požitá na skúmanie bunkovej absorpcie cisplatiny na úrovni jednej bunky za pomoci prístroja NexION® ICP-MS spoločnosti PerkinElmer s použitím softvérového modulu pre zber a spracovanie údajov Syngistix ™ Single Cell Application Software. Cisplatina, karboplatina a oxaliplatina sú najpoužívanejšie lieky používané samotatne alebo v kombinácii s inými chemoterapeutikami na liečbu niektorých nádorových ochorení. Účinnosť cisplatiny je v schopnosti viazať sa na molekulu DNA, čo vedie k aduktom DNA-platina (Pt), ktoré ju ohýbajú. Bunky musia opraviť vzniknuté poškodenie na molekule DNA, inak sa replikácia DNA zablokuje, čo následne vedie k bunkovej smrti. Mnoho druhov rakoviny je na začiatku citlivých na liečbu na báze platiny, avšak pacienti sa často dostávajú do relapsu s nádormi vykazujúcimi rezistenciu na ďalšiu liečbu cisplatinou.

Analýza vitamínov rozpustných vo vode v dojčenskej výžive pomocou UHPLC-MS/MS

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vo vode rozpustné vitamíny, predovšetkým komplex vitamínov B sú súčasťou mnohých potravín, najmä dojčenskej výživy. Vzhľadom na to, že odporúčané denné dávky sú stanovené Food and Drug Admistration(FDA), výrobcovia potravín aj nezávislé testovacie laboratóriá musia byť schopné kvantitatívne overiť obsah vitamínov v týchto výrobkoch. Pri analýze obohatených potravín to môže byť problém, kvôli širokému rozsahu koncentrácie vitamínov. V tejto práci bola predstavená metóda LC-MS/MS na kvantitatívnu analýzu B-vitamínov v jednom cykle. Boli analyzované vitamíny B1(tiamín), B2(riboflavín), B3(niacín), B3(niacínamid), B6(pyridoxín). B7(biotín), B9kyselina listová) a vitamín B12 s použitím troch vnútorných štandardov. Na extrakciu vitamínov s dojčenskej výživy sa použila jednoduchá extrakcia kvapalina-kvapalina. Pre chromatografickú separáciu bol použitý PerkinElmer AltusTM UPLC vrátane modulu pre rozpúšťadlá/vzorky Altus A-30, integrovaného vákuového odplyňovača a ohrievača kolóny. Na detekciu bol použitý PerkinElmer QSightTM 210 MS/MS dstektor.

Search