This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýza vanádu, niklu, sodíka a železa vo vykurovacích olejoch s použitím plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Elementárna analýza vykurovacieho oleja je veľmi dôležitá z hľadiska posudzovania jeho kvality. Optická emisná spektroskopia môže byť preferovanou technikou, pretože je  možné týmto spôsobom stanoviť viac prvkov v jednom kroku analýzy, ale plameňová AAS je stále veľmi rýchla a efektívna  metóda za menšie finančné náklady. Na analýzu bol použitý CRM NIST1634c Stopové prvky vo vykurovacom oleji. Vzorka aj štandardy boli pripravené zriedením rafinovaným petrolejom a analýzy boli vykonané pomocou Perkin Elmer PinAAcle 900T spektrometra, pracujúceho v plameňovom režime, vybavenom horákom z nerezovej ocele s Kalrez o-krúžkom a odpadným sifónom odolnými proti rozpúšťadlám. Pre všetky analýzy okrem vanádu bol použitý plameň acetylén-vzduch, pre vanád plameň acetylén-oxid dusný. Výsledky analýz potvrdili vhodnosť metódy pre stanovenie V, Ni,  Na a Fe vo vykurovacích olejoch. PinAAcle  900T je veľmi dobrou voľbou pre analýzu ropných produktov, ponúka rýchlu analýzu vzorky, presnosť, jednoduché ovládanie, malý pamäťový efekt a nízku cenu oproti ICP prístrojom.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Vanadium, Nickel, Sodium and Iron in Fuel Oils using Flame Absorbtion Spectrophotometry

Search