This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Analýza vanádu, niklu, sodíka a železa vo vykurovacích olejoch s použitím plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie

Analýza vanádu, niklu, sodíka a železa vo vykurovacích olejoch s použitím plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Elementárna analýza vykurovacieho oleja je veľmi dôležitá z hľadiska posudzovania jeho kvality. Optická emisná spektroskopia môže byť preferovanou technikou, pretože je  možné týmto spôsobom stanoviť viac prvkov v jednom kroku analýzy, ale plameňová AAS je stále veľmi rýchla a efektívna  metóda za menšie finančné náklady. Na analýzu bol použitý CRM NIST1634c Stopové prvky vo vykurovacom oleji. Vzorka aj štandardy boli pripravené zriedením rafinovaným petrolejom a analýzy boli vykonané pomocou Perkin Elmer PinAAcle 900T spektrometra, pracujúceho v plameňovom režime, vybavenom horákom z nerezovej ocele s Kalrez o-krúžkom a odpadným sifónom odolnými proti rozpúšťadlám. Pre všetky analýzy okrem vanádu bol použitý plameň acetylén-vzduch, pre vanád plameň acetylén-oxid dusný. Výsledky analýz potvrdili vhodnosť metódy pre stanovenie V, Ni,  Na a Fe vo vykurovacích olejoch. PinAAcle  900T je veľmi dobrou voľbou pre analýzu ropných produktov, ponúka rýchlu analýzu vzorky, presnosť, jednoduché ovládanie, malý pamäťový efekt a nízku cenu oproti ICP prístrojom.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Vanadium, Nickel, Sodium and Iron in Fuel Oils using Flame Absorbtion Spectrophotometry

Search