This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýza mikronutrientov v mlieku plameňovou AAS pomocou rýchlej Flame Sample Automation pre zvýšenie priepustnosti vzoriek

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Mlieko je dôležitým zdrojom výživy, najmä detskej. Vzhľadom na tento fakt je nutné v ňom  stanovovať obsahy výživových prvkov. AA v plameňovom usporiadaní  je atraktívnou alternatívou k ICP-OES.  Zvýšenie priepustnosti vzoriek môže byť vyriešené automatizáciou vzorkovania. Vzorky v ktorých boli analyzované Cu, Fe, Mg, Zn, K, Na a Ca a SRM 1549a (sušené mlieko) boli zmineralizované mikrovlnným rozkladným systémom  PerkinElmer TitanMPS a analyzované atómovým absorpčným spektrometrom PinAAcle900 pracujúcim v plameňovom usporiadaní s príslušenstvom Fast Flame 2,  ktorý je kombináciou vysokorýchlostného autosamplera, peristaltickej pumpy a prepínacieho ventilu, čo umožňuje rýchly preplach, krátku dobu stabilizácie signálu a neuplatňuje sa žiadny pamäťový efekt. Toto zariadenie vykoná kalibráciu riedením jednotlivých kalibračných  bodov z jedného roztoku a zriedi všetky vzorky, ktorých hodnoty koncentrácií sú mimo kalibračného rozsahu. Všetky vzorky boli spikeované všetkými analyzovanými prvkami. Výťažnosti sa pohybovali v rozmedzí ±10%.

Všetky prvky boli stanovené v rozmedzí 10%-nej chyby v porovnaní s certifikovanými hodnotami CRM. Táto práca preukázala, že pomocou AA spektrometra  PinAAcle 900 je možné spoľahlivo a efektívne analyzovať Cu, Fe, Mg, Zn, K, Na, Ca vo vzorkách mlieka v širokom rozsahu koncentrácií.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Micronutrients in Milk by Flame Atomic Absorption using FAST Flame Automation for Increased Sample Throughput

Search