This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Použitie THGA so Zeemanovou korekciou pozadia na stanovenie olova v krvi v zákaznícky osvedčených aplikáciách

Použitie THGA so Zeemanovou korekciou pozadia na stanovenie olova v krvi v zákaznícky osvedčených aplikáciách

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Pre bezpečnosť a a ochranu verejného zdravia je nutné stanoviť presné koncentrácie olova v krvi. Na tento účel  sa zvyčajne používa atómová absorpčná spektrometria s grafitovou pecou, ktorá je nákladovo efektívna s dostatočne nízkymi detekčnými limitmi výrazne pod limitnú koncentráciu olova v krvi. Pre všetky typy merania bol použitý atómový absorpčný spektrometer PinAAcle 900 s grafitovou pecou s  pozdĺžnou Zeemanovou korekciou pozadia s grafitovou kyvetou s integrovanou L`vovskou platformičkou. Pri vývoji metód pre overenie krokov sušenia bola použitá kamera Tube View. Na overenie správnosti metódy bol použitý referenčný materiál NIST 955c Stopové prvky v kozej krvi. Na kalibráciu boli použité vodné kalibračné štandardy, čím sa dosiahla kratšia doba analýzy ako u štandardných prídavkov. Výsledky analýz potvrdili vhodnosť použitia atómového absorpčného spektrometra na stanovenie obsahu olova v krvi v širokom rozsahu koncentrácií.

Celý článok vo formáte pdf: Using THGA and Zeeman Background Correction for Blood-Lead Determination in Customer-Validated Application

 

Search