This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Stanovenie minerálov a kovov v multivitamínových tabletách plameňovou absorpčnou spektrometriou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Na trhu je dostupných veľa výživových doplnkov s obsahom minerálov. Testovanie kvality týchto výrobkov je povinné. Stanovenie obsahov minerálov sa vykonáva v mnohých laboratóriách plameňovou atómovou absorpčnou spektrometriou, ktorá má nízke počiatočné náklady s menšími nárokmi na zaškolenie obsluhy ako iné techniky. Boli analyzované dve vzorky multivitamínových tabliet a SRM NIST 3280 multivitamínové tablety. Po pred úprave vzoriek popísanej v tejto práci, boli analyzované atómovým absorpčným spektrometrom  PinAAcle 900T v plameňovom usporiadaní s použitím vysoko citlivého rozprašovača. Vo vzorkách boli stanovované obsahy Ca, Mg, K, Fe, Zn, Cu, Mn. Analýza všetkých prvkov preukázala veľmi dobrú zhodu s certifikovanými hodnotami SRM  a výsledky analýz komerčných tabliet dobrú koreláciu k hodnotám garantovaným výrobcom, čím bola dokázaná vhodnosť použitia atómového absorpčného spektrometra PinAAcle 900T na tento účel.

Celý článok vo formáte pdf: The Determination of Minerals and Metals in Multi-Mineral/Multi-Vitamin Tablets by Flame Atomic Absorptoin Spectrometry

Search