This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Analýza Pb, Cd a As v zmesiach korenia atómovou absorpčnou spektrometriou s použitím grafitovej pece

Analýza Pb, Cd a As v zmesiach korenia atómovou absorpčnou spektrometriou s použitím grafitovej pece

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Pb, Cd a As sú pre ľudský organizmus toxické a spôsobujú poškodenie zdravia už pri nízkych koncentráciách. Korenie sa využíva na kulinárske účely alebo na zlepšenie kvality potravín. Vzhľadom na  jeho veľkú spotrebu je dôležité poznať koncentráciu toxických kovov v ňom. Hlavným problémom pri analýzach býva nízka koncentrácia analytu a komplikovaná matrica. Jednou zo spoľahlivých metód, ktorá sa využíva pre stanovenie kovov je atómová absorpčná spektrometria. Bolo analyzovaných 5 druhov práškového korenia (koriandrový prášok, zázvorový prášok, asafoetida, práškové čierne korenie a práškové čili) . Vzorky boli zmineralizované použitím mikrovlnného rozkladného systému a analyzované  atómovým absorpčným spektrometrom PerkinElmer PinAAcle900T s pozdĺžnou Zeemanovou korekciou pozadia, s priečne vyhrievanou grafitovou kyvetou,  s vysokoúčinným optickým systémom a polovodičovým detektorom. Pre všetky merania boli použité pyroliticky potiahnuté THGA kyvety „end cup“. Na overenie metódy bolo použitý CRM NIST 1568 s certifikovaným obsahom stopových prvkov v ryžovej múke. Na kontrolu injektáže do grafitovej kyvety bola využitá kamera Tube View, ktorou je vybavený AA spektrometer PinAAcle900T. Výsledky analýz potvrdili vhodnosť použitia AA spektrometra PinAAcle900T pre spoľahlivé stanovenie Pb, Cd a As v zmesiach korenín. Po mineralizácii v mikrovlnnej piecke  je možné v GFAAS vykonávať analýzy bez akéhokoľvek zásahu.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Pb, Cd and As in Spice Mixtures using Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry

Search