This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýza toxických kovov v plastoch laserovou abláciou-ICP-MS s kolíznou celou s použitím NexION 300D/650D

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Na základe právnych predpisov je snaha na celom svete obmedziť prienik  toxických látok z vyrábaných materiálov do životného prostredia. Do ľudského tela sa môžu tieto látky dostať z plastov, z ktorých bola podaná intravenózna výživa alebo prienikom z plastov do ekosystému vyvezením na skládku a spaľovaním,. Medzi najsledovanejšie prvky patria Cr, As, Cd, Hg a Pb. Polymérne materiály sa najčastejšie rozkladajú mineralizáciou, ale tento spôsob môže byť časovo náročný, komplikovaný a môže pri ňom dôjsť k stratám analytu. Laserová ablácia pevných vzoriek je mikro deštruktívna technika, ktorou sa značne skráti doba prípravy vzorky, čo má za následok zvýšenie priepustnosti vzoriek. Boli analyzované tri polyetylénové vzorky a na kalibráciu boli použité dva polyetylénové štandardy. Vzorky boli spracované systémom laserovej ablácie NWR213 (ESI, Fremont, CA USA) v spojení s ICP-MS NexION 300D s kvadrupólom a reakčnou/kolíznou celou. Vo vzorkách boli sledované 13C, 52CR, 75As, 79Br, 111Cd, 202Hg a 208Pb. Použitím He ako kolízneho plynu v univerzálnej cele NexION 300D ICP-MS sa zlepšili analytické schopnosti  LA-ICP-MS pre stanovenie toxických prvkov v polyetyléne. Táto metóda vzhľadom na dosiahnuté výsledky môže byť použitá pre analýzu prvkov rôznych materiáloch.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Plastics for Toxic Metals by Laser Ablation-ICP-MS in Colision Mode Using tha NexION 300D/350D

Search