This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Spoľahlivé a rýchle stanovenie arzénu špeciáciou v jablkovom džúse

Spoľahlivé a rýchle stanovenie arzénu špeciáciou v jablkovom džúse

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Prítomnosť arzénu v jablkovej šťave je problémom najmä preto,  lebo ju bežne pijú aj deti. V roku 2013 bola U.S. FDA navrhnutá limitná koncentračná úroveň  As 10 µg/l. Ak vzorky vykazujú hodnoty As nad alebo na jej úrovni, musí byť vykonaná špeciácia na určenie foriem, v akých je As v šťave prítomný. As sa môže nachádzať v jablkovej šťave vo forme anorganickej, ktorá je toxická, kým jeho organické formy sú menej toxické. Analyzovaných bolo sedem vzoriek jablkovej šťavy zakúpených v miestnych obchodoch. Vzorky boli prefiltrované a analyzované pomocou Perkin Elmer HPLC Altus v spojení s PerkinElmer NexION 350D ICP-MS. Vzhľadom k tomu, že prítomné chloridy nerušili stanovenie As, bol pre analýzu použitý štandardný režim, aj keď je možné tiež použiť reakčnú celu. Bolo zistené, že všetky vzorky jablčnej šťavy obsahujú obe formy anorganického As (As3 a As5) a jednu formu organického As (kyselina dimetylarzeničná DMA). Druhá forma organického As (kyselina monometylarzeničná MMA) sa vyskytovala len v niekoľkých vzorkách.

Bola meraná hodnota pH vo všetkých vzorkách a pohybovala sa v rozsahu od 3,4 - 3,6, čo naznačuje že As3 a As5 sú stabilné pri týchto hodnotách pH. Meranie vzoriek pred a po deviatich dňoch skladovania v chladničke potvrdilo stabilitu oboch druhov, percentuálne rozdiely medzi výsledkami  boli v rozmedzí 7% u všetkých druhov vyskytujúcich sa na významnej úrovni. Na overenie správnosti metódy bola každá vzorka spikeovaná. Všetky návratnosti boli v rozsahu ±10%. Taktiež sa skúmala krátkodobá a dlhodobá stabilita  pre potvrdenie správnosti metódy. Metóda umožňuje separáciu As foriem za čas analýzy 3 minúty so spoľahlivými výsledkami pri nízkych aj vysokých koncentráciách.

Celý článok vo formáte pdf: Accurate and Rapid Determination of Arsenic Spetiation in Apple Juice

Search