This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Výhody NexION 300D/350D ICP-MS v reakčnom móde na odstránenie interferencií  Gd2+pri analýze selénu v sére

Výhody NexION 300D/350D ICP-MS v reakčnom móde na odstránenie interferencií Gd2+pri analýze selénu v sére

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Táto práca popisuje štúdie analýzy Se v krvnom sére s odstránením interferencií Gd2+. Analyzovaných bolo desať vzoriek séra a dve QC vzorky (UTAK sérum).  Vzorky boli zriedené 1%-nou kyselinou dusičnou a ako vnútorný štandard bolo použité germánium. Všetky analýzy boli vykonané s PerkinElmer NexION 300D ICP-MS v oboch režimoch. S použitím kolíznej cely bol meraný 78Se a v reakčnom móde s použitím metánu 78Se a 80Se. Výsledky vo vzorkách QC boli dosiahnuté v rámci certifikovaného rozsahu. Z nameraných hodnôt vo vzorkách vyplýva, že falošne vysoké hodnoty v režime kolízie boli  spôsobené interferenciou Gd2+,,  ktorá bola lepšie odstránená v reakčnom ako kolíznom režime. Použitím NexION 300D ICP-MS je možné spustiť reakčný aj kolízny režim v rovnakej metóde, čo umožňuje užívateľovi potvrdiť výsledky analýz alebo vykonať identifikáciu  pri odstraňovaní rušenia pri analýzach. Táto funkcia je veľmi dôležitá pri analýze neznámych vzoriek.

Celý článok vo formáte pdf: The Benefits of NexION 300D/350D ICP-MS Reaction Mode in Removing the Gd2+ Interference on Selenium in Serum

Search