This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Špeciácia arzénu v hnedej ryži s HPLC/ICP-MS použitím NexION 300D/350D

Špeciácia arzénu v hnedej ryži s HPLC/ICP-MS použitím NexION 300D/350D

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Arzén je toxický prvok, jeho toxicita sa líši a závisí od chemickej formy v akej sa vyskytuje. Anorganické formy sú vysokotoxické a karcinogénne. Organické formy (kyselina monometylarzeničná, kyselina dimetylarzeničná a arzenobetaín) sú uznané ako netoxické alebo majú nízku toxicitu. Je veľmi dôležité sledovať príjem anorganického arzénu. Vzhľadom na veľké množstvo spotrebovanej ryže v Japonsku je potrebné sledovať, aké formy As sú v nej prítomné. Na tento účel sa používa kombinácia HPLC/ICP-MS. HPLC rozdelí formy As a ICPMS ich deteguje. ICP-MS ako detektor HPLC má vysokú citlivosť a môže merať stopové obsahy. Vzorky hnedej ryže so známymi koncentráciami As boli rozdelené do 8 laboratórií. Vzorky boli pred upravené tak, že k nim bola pridaná ultra čistá voda, následne boli zahrievané na 90 °C a po ochladení boli centrifugované a prefiltrované. Všetky analýzy boli vykonané s PerkinElmer HPLC Flexar pripojeným k PerkinElmer NexION 300D/ICP-MS. NexION 300ICP-MS je vybavený

Univerzálnou celou, ktorá umožňuje odstrániť účinky polyatomárnych interferencií chemickými reakciami alebo kolíziou. Na ovládanie prístroja, analýzy vzoriek a spracovanie dát bol použitý softvér Chromera HPLC. Výsledky veľmi dobre korelujú s výsledkami iných organizácií podieľajúcich sa na štúdii a dokazujú, že kombinácia Flexar HPLC a NexION ICP-MS je vhodná pre analýzu rôznych foriem As v hnedej ryži.

Celý článok vo formáte pdf: Arsenic Spetiation Analysis in brown Rise by HPLC/ICP-MS using the NexION 300D/350D

Search