This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Špeciačná analýza arzénu v bielej ryži použitím HPLC/ICP-MS NexION 300D/350D

Špeciačná analýza arzénu v bielej ryži použitím HPLC/ICP-MS NexION 300D/350D

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Arzén sa  môže vyskytovať v ryži z aplikácie pesticídov a z prostredia, v ktorom je pestovaná. Vzhľadom na to, že  nie všetky formy As sú toxické, ich identifikácia je veľmi dôležitá. V posledných rokoch sa meranie rôznych foriem As uskutočňuje pomocou HPLC/ICP-MS. HPLC rozdelí formy As a ICPMS ich deteguje. ICP-MS ako detektor HPLC má vysokú citlivosť a môže merať stopové obsahy. Analyzovali sa 3 vzorky ryže zakúpené v miestnom obchode, 2 vzorky instantnej ryže a SRM NIST 1568 ryžová múka. Ryža sa zomlela na jemný prášok, potom sa vzorka miešala vo vírivej trepačke s 0,2% HNO3 a následne sa zahrievala 4 hodiny pri 1200C. Ochladený roztok bol centrifugovaný, prefiltrovaný, doplnený deionizovanou vodou  a premiešaný vo vírivej trepačke. Všetky vzorky boli analyzované s HPLC PerkinElmer Flexar pripojeným k PerkinElmer NexION 300D ICP-MS. Pre špeciáciu aj celkovú analýzu  boli použité rovnaké podmienky merania ICP-MS. Výsledky separácie boli overené porovnaním špeciátov a celkového obsahu a dokazujú, že kombinácia Flexar HPLC a NexION ICP-MS je vhodná pre analýzu všetkých foriem As v bielej ryži.

Celý článok vo formáte pdf: Arsenic Spetiation Analysis in White Rice by HPLC/ICP-MS Using the NexION 300D/350D

Search