This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Zvýšená produktivita laboratória pre ICP-OES aplikovaná na  metódu U.S. EPA 6010 C

Zvýšená produktivita laboratória pre ICP-OES aplikovaná na metódu U.S. EPA 6010 C

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Metóda SW 846 6010C je všeobecná analytická metóda, ktorá je použiteľná pre širokú škálu kvapalných a pevných vzoriek a poskytuje postupy a odkazy pre odber vzoriek, ich spracovanie a uchovávanie, odporúčané prístroje pre analýzu, postupy pre kalibrácie, stanovenie detekčných limitov a korekcie interferencií. EPA schválila túto metódu pre stanovenie 31 prvkov. Na analýzu všetkých vzoriek popísaných v tejto práci bol použitý Optima 7300DV (Perkin Elmer, Shelton, CT) v spojení s SC Fast (Elemental Scientific Inc., Omaha, NE). Použitie autosamplera ESI SC FAST pripojeného na Perkin Elmer Optima 7300DV ICP-OES môže dramaticky zvýšiť produktivitu analýz vzoriek životného prostredia s využitím EPA SW 846 metódy 6010 C. Správnosť a presnosť implementácie metódy 6010 C bola overená pomocou analýzy niekoľkých referenčných materiálov. Postupy kontroly kvality boli sledované po celý čas. Všetky údaje získané z Optima 7300 DV boli spracované softvérom  WinLab 32. Priepustnosť vzoriek môže byť zvýšená až o 100% v porovnaní s tradičnými systémami zavádzania vzoriek a konfigurácií autosamplerov. Plazma je robustná a stabilita prístroja je veľmi dobrá, čo umožňuje dlhú bez obslužnú dobu chodu pri zachovaní požiadavky na kalibrácie a spôsobu kontroly kvality.

Celý článok vo formáte pdf: Increased Laboratory Productivity for ICP-OES Applied to U.S. Epa Method 6010C

Search