This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Zvýšenie priepustnosti vzoriek pitnej vody a odpadných vôd s ICP-OES

Zvýšenie priepustnosti vzoriek pitnej vody a odpadných vôd s ICP-OES

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Analýza pitnej vody a odpadových vôd kontaminovaných stopovými kovmi je dôležitým krokom k zabezpečeniu ľudského zdravia a zdravého životného prostredia. Jedným zo spôsobov ako zvýšiť produktivitu analýz kovov je použitie sofistikovanejšieho automatizovaného systému zavádzania vzorky. Táto práca opisuje spojenie Optima 7300DV s ESI SC FAST systémom. Systém zavádzania vzorky SC-FAST sa skladá z autosamplera, vzorkovacej slučky, vákuovej pumpy, 6-portového prepínacieho ventila a rozprašovača s vysokou účinnosťou. Výhodami FAST systému sú vyššia priepustnosť vzoriek, zníženie pamäťového efektu a možnosť on-line pridávanie vnútorných štandardov. Na všetky analýzy bol použitý Optima 7300 DV (PerkinElmer, Shelton., Ct) s SC-FAST (Elemental Scientific Inc., Omaha, NE). FAST systém je riadený softvérom Optima WinLab32.

Boli analyzované Al, Sb, Ad, Ba, Be, B, Cd, Ca, Cr, CE, Co, Cu, FE, Pb, Ni, Mg, Mn, Hg, Mo, Li, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, Ti, V , Zn. Správnosť a presnosť metódy bola overená použitím CRM. Spojením FAST systému s Optima 7300DV sa preukázalo zvýšenie produktivity o viac ako 200%, pretože sa eliminujú čítacie a preplachové oneskorenia, FAST dosiahne ustálený stav signálu oveľa skôr ako konvenčný vstup vzorky. Prístrojové a detekčné limity sú takmer dvojnásobne lepšie pre mnoho analytov. Pri použití v spojení s autosamplerom SC Optima 7300 DV, FAST systém je robustný, automatizovaný vstupný systém, ktorý môže výrazne znížiť náklady na pracovnú silu a zvýšiť produktivitu laboratória.

Celý článok vo formáte pdf: Increased Sample Throughput for ICP-OES on Drinking Water and Waste Water

Search