This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Analýza kovov v odpadových vodách s využitím ICP-OES

Analýza kovov v odpadových vodách s využitím ICP-OES

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Analýza pitnej vody a odpadových vôd kontaminovaných stopovými kovmi je dôležitým krokom k zabezpečeniu ľudského zdravia a zdravého životného prostredia. V závislosti od počtu prvkov , ktoré je potrebné merať a od počtu vzoriek sa volí najvhodnejšia technika. ICP-OES má dobrú zhodu s požiadavkami mnohých laboratórií na produktivitu a vyžaduje iba mierne investície. EPA vyvinula 2 metódy pre analýzu odpadových vôd pomocou ICP-OES (200.7 a 200.5). Boli analyzované 2 vzorky odpadových vôd z automobilového priemyslu a jedna vzorka vodovodnej vody. Všetky boli premiešané, okyslené HNO3 a HCl , objem vzorky sa znížil asi na 20 ml zahrievaním bez varu, následne sa vzorka ochladila, doplnila vodou na 50 ml a nechala cez noc usadiť. Všetky merania boli uskutočnené s PerkinElmer Optima 7300 DV ICP-OES vybaveným softvérom WinLab32 pre simultánne meranie všetkých vlnových dĺžok. Kombináciou SCD detektora a Echelle optického systému je možné meranie všetkých prvkov súčasne. ICP horák je fyzicky uložený vo vodorovnej polohe, čo umožňuje pracovať s plazmou v axiálnom aj radiálnom usporiadaní.

Vstupná vzorkovacia časť sa skladala z cyklónovej hmlovej komory  a rozprašovača GemCone. Na automatizáciu analýzy bol použitý autosampler S10 PerkinElmer. Analyzované prvky sú uvedená v tabuľkách v tejto práci. Na kontrolu kvality boli použité referenčné materiály odpadovej vody. Z nameraných výsledkov vyplýva, že je možné pomocou Optima 7300 DV vykonávať analýzy odpadných vôd podľa EPA metód 200.7/200.5 s dobrou správnosťou, presnosťou, robustnosťou a rýchlosťou pri splnení požiadaviek na stanovenie odpadových vôd.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Wastewater for Metals using ICP-OES

Search