This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

ICP-OES analýza FeCr zliatin pripravených tavením s peroxidom sodným

ICP-OES analýza FeCr zliatin pripravených tavením s peroxidom sodným

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Zliatiny železa s dostatočným množstvom jedného alebo viacerých ďalších prvkov (V, Mo, Cr) sú dôležité ako zdroj rôznych kovových prvkov pri výrobe všetkých typov ocelí. Prítomnosť nežiaducich prímesí v kove a troske môže ovplyvniť reakčnú teplotu a prímesi spúšťajú ich vlastné nežiaduce reakcie. Chemické analýzy chrómovej rudy a výrobkov z nej sú povinné pre posúdenie jej kvality a pre optimalizáciu výroby nerezovej ocele. Tiež je potrebná analýza odpadových produktov pre optimalizáciu návratnosti chrómu a ďalších prísad. Vzorky FeCr boli pripravené tavením s peroxidom sodným a analyzované s PerkinElmer Optima 8300 ICP-OES s jednoštrbinovým blokovým horákom, rozprašovačom Seaspray a cyklónovou hmlovou komorou. Kombináciou SCD detektora a Echelle optického systému je možné meranie všetkých prvkov súčasne. Flat Plate technológia poskytuje operačný systém z nízkym prietokom, ktorý nevyžaduje chladenie cievky a je schopný prevádzky pri nízkom plazmovom prietoku argónu 8 l/min. Symetria a stabilita doskovej plazmy v spojení s novou geometriou horáka umožňuje vysokú úroveň stability a presnosti.

Správnosť metódy bola overovaná SRM s vysokým obsahom uhlíka vo ferochrómovej zliatine SRM 64e a SRM chrómovej rudy SARMs 8. Dosiahnuté výsledky preukázali, že pomocou Optima 8300 je možné analyzovať vzorky s komplikovanou matricou s o 44 % menším množstvo Ar ako u typických systémov ICP-MS so zachovaním vynikajúceho výkonu. Začlenením technológie Flat-Plate bola generovaná robustná plazma tolerantná voči matrici a vzorky taveniny boli úspešne spracované s prietokom Ar  len10l/min.

Celý článok vo formáte pdf: ICP-OES Analysis of FeCr Alloys Prepared by Sodium Peroxide Fusion

Search