This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Analýza stopových prvkov v pitnej vode s Optima 7000 DV ICP-OES

Analýza stopových prvkov v pitnej vode s Optima 7000 DV ICP-OES

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

S rozvojom baníctva, hutníctva a ďalších priemyselných činností sa v sladkovodných prameňoch stále častejšie nachádzajú ťažké kovy, čo môže mať za následok vážne ohrozenie zdravia ľudí a ohrozenie životného prostredia. Znečistením ťažkými kovmi ako Cd, Pb je ovplyvnená nielen produktivita  plodín, ale aj kvalita ovzdušia a vodných plôch a je ohrozené prostredníctvom potravinového reťazca zdravie a život zvierat a človeka. Regulačné orgány (napr. U.S. EPA) stanovili maximálne hodnoty kontaminantov v pitnej vode, čo vyžaduje ich pravidelné sledovanie vo vodovodnej vode. Všetky prvky vo vzorkách (As, Cd, Ca, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn) boli merané Perkin Elmer Optima 7000DV (Shelton, CT, USA), vybaveným softvérom WinLab32.  Axiálne usporiadanie plazmy umožňuje ultrastopovú analýzu. Vstupná vzorkovacia jednotka zahŕňala cyklónovú hmlovú komoru a Meinhard rozprašovač, ktorý poskytuje vynikajúcu citlivosť a presnosť, Na validáciu metódy boli použité CRM 1643 NIST a CRM TMDW –B. Z nameraných výsledkov je preukázané, že Optima 7000 DV ICP-OES s cyklónovou hmlovou komorou a Meinhard rozprašovačom je vhodná pre  analýzu vzoriek životného prostredia s dobrou správnosťou, presnosťou, robustnosťou a rýchlosťou a teda spĺňa požiadavky stanovené pre analýzu vody.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Trace Metals in Drinking Water with The Optima 7000 DV ICP-OES

Search