This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Analýza vody a odpadov podľa U.S. EPA 200.7 použitím Optima 8300 ICP-OES s prep FAST Auto Dilution/Calibration System

Analýza vody a odpadov podľa U.S. EPA 200.7 použitím Optima 8300 ICP-OES s prep FAST Auto Dilution/Calibration System

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Prevencia a kontrola znečisťovania vôd má zásadný význam pre ochranu environmentálneho a ľudského zdravia, Monitoring vody a odpadov je účinný spôsob ako zabrániť kontaminácii znečisťujúcimi látkami a nákladnej sanácii pitných a ekologicky významných vôd. V závislosti od počtu a typu analytov a požiadaviek na produktivitu je možné pre meranie stopových prvkov vo vode a odpade využiť niekoľko rôznych analytických techník. Metóda U.S. EPA 200.7 verzia 4.4 zahŕňa použitie ICP-OES v axiálnom alebo radiálnom usporiadaní pre stanovenie kovov,  niekoľkých nekovov vo vode a odpadoch. Priama analýza vzoriek bola vykonaná pomocou PerkinElmer Optima 8300 ICP-OES auto-zrieďovacím ESI prep FAST s autosamplerom ESI SC-2 DX. Systém prep FAST poskytuje rad výhod oproti bežným ICP-OES vstupným systémom, a to vyššiu priepustnosť vzoriek, zníženie pamäťového efektu a umožňuje presné automatické riedenie vzoriek a štandardov. Na overenie metódy bol analyzovaný štandard pitnej vody MIG TMDW. Táto štúdia preukázala vhodnosť použitia PerkinElmer Optima 8300 ICP-OES na analýzu vzoriek vody v súlade s požiadavkami U.S. Epa 200.7. Systém ESI prep FAST zjednodušuje prípravu vzoriek, čo umožňuje vyššiu priepustnosť vzorky pri súčasnom znížení pamäťového efektu, minimalizáciu chýb a kontaminácie.

Celý článok vo formáte pdf: The analysis of Water and Wastes by U.S. EPA Mthod 200.7 Using the Optima 8300 ICP-OES and prep FAST Auto-Dilution/Calibration System

Search