This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Analýza frakovacích kvapalín s Optima 8300 ICP-OES

Analýza frakovacích kvapalín s Optima 8300 ICP-OES

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Zloženie frakovacích kvapalín sa veľmi líši v závislosti na geológii oblasti, kde sa pracuje. Obsahujú vysokú hladinu rozpustených látok, v dôsledku čoho je náročnosť ich analýzy vysoká. Je dôležité stanoviť obsah kovov v týchto roztokoch pred aj po ich použití. Tieto analýzy sa používajú na hodnotenie koľkokrát môžu byť roztoky znovu použité a pre opatrenia, ktoré je potrebné zaistiť za účelom ich bezpečnej likvidácie. Alikvotné časti vzoriek boli odobraté spod organickej vrstvy nachádzajúcej sa na povrchu. Skladali sa z frakovacích tekutín získaných z viacerých miest a boli odobraté pred a po použití. Bolo v nich analyzovaných 18 prvkov uvedených v tabuľke. Všetky analýzy boli vykonané na Optima 8300 ICP-OES. Kombináciou rozprašovača PFA-ST a C2 duálnej cyklónovej hmlovej komory sa utvoril veľmi jemný aerosól. Vzhľadom k vysokému obsahu solí vo vzorkách bol použitý zvlhčovač argónu, aby sa zabránilo nahromadeniu soli v rozprašovači a vstrekovacích špičkách. FLAT Plate plazmová technológia umožňuje pracovať pri nízkom prietoku argónu. Horák Hybrid XLT PerkinElmer je robustnejší ako bežné kremenné horáky, čo má za následok výrazne dlhšiu životnosť pri analýze zložitých vzoriek. Správnosť metódy bola overená spikeovaním vzoriek a meraním návratnosti, ktoré sa pohybovali v rozmedzí ±15%.

Namerané výsledky preukázali, že pomocou Optima 8300 ICP-OES je možné správne meranie vzoriek s vysokým obsahom solí a organickým obsahom ako sú frakovacie kvapaliny.

Celý článok vo formáte pdf: The analysis of fracking Fluids with the Optima 8300 ICP-OES

Search