This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Analýza kovov z opotrebovania motora a pridaných prvkov v nových a použitých olejoch použitím Optima 8300 ICP-OES s Flat Plate PlasmaTechnology

Analýza kovov z opotrebovania motora a pridaných prvkov v nových a použitých olejoch použitím Optima 8300 ICP-OES s Flat Plate PlasmaTechnology

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Nosné kovy ako Cu a Fe môžu indikovať opotrebenie motora, B, Si alebo Na môžu znamenať kontamináciu z nečistôt a nemrznúcej kvapaliny, čo vedie k zlyhaniu motora. Pridané prvky ako Ca, P, Zn prispievajú k niektorým kľúčovým vlastnostiam mazania. Vzorky a štandardy boli zriedené v pomere 1:10 s W-Solve a analyzované s PerkinElmer Optima 8300 ICP-OES. Rad Optima 8300 ICP-OES využíva plazmovú technológiu FLAT Plate, ktorá nahrádza tradičnú špirálovú konštrukciu cievky. Na vytvorenie plazmy sa využívajú dve ploché indukčné dosky. Plazma je kompaktná hustá a robustná a využíva asi polovicu Ar požadovaného predošlými špirálovými modelmi, pričom stále poskytuje dobrý analytický výkon. Všetky roztoky boli pripravené s CETAC APS-1650 Automated prep stanicou. Všetky informácie o vzorkách sa prenášajú priamo z APS-1650 softvéru do softvéru Winlab32, čo eliminuje zadávať dáta dvakrát. Doba analýzy vzorky môže byť značne znížená pridaním vzorkovacieho ventilu do ICP ako je CETAC ASXpress , ktorý využíva vysokorýchlostné vákuové čerpadlo navyše k peristaltickému čerpadlu ICP-OES.

Z nameraných výsledkov vyplýva, že pomocou Optima 8300 ICP-OES je možné veľmi ľahko spracovať riedenú olejovú matricu, zvýši sa priepustnosť vzoriek oproti predchádzajúcim modelom OPTIMA o 45 sekúnd na vzorku. OPTIMA 8300je ideálny ICP spektrofotometer pre laboratóriá s miernou záťažou. Pre laboratóriá s veľkou pracovnou záťažou je navrhnutá Optima 8300 v kombinácii s automatickou predstanicou CETAC APS-1650 alebo riedička PerkinElmer Oil Prep 8 a CETAC ASXpress RAPID Sample Introduction System.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Wear metal and Additive Package Element in New and Used Oil Using the Optima 8300 ICP-OES with Flat Plate PlasmaTechnology

Search