This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Zvýšenie priepustnosti vzoriek s ICP-OES aplikované na metódu US EPA 200.7

Zvýšenie priepustnosti vzoriek s ICP-OES aplikované na metódu US EPA 200.7

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Analýza pitnej vody a odpadových vôd kontaminovaných stopovými prvkami je dôležitým krokom pre zabezpečenie ľudského zdravia. Jedným zo spôsobov ako zvýšiť produktivitu analýz kovov je použitie sofistikovanejšieho automatizovaného systému zavádzania vzorky. Táto práca opisuje spojenie Optima 7300DV s ESI SC FAST systémom aplikovaného na metódu US EPA pre pitné vody/odpadové vody 200.7. EPA metóda obsahuje popis postupov pre zhromažďovanie, uchovávanie a prípravu vzoriek pre analýzu. Systém zavádzania vzorky SC-FAST sa skladá z autosamplera, vzorkovacej slučky, vákuovej pumpy, 6-portového prepínacieho ventila a rozprašovača s vysokou účinnosťou. Výhodami FAST systému sú vyššia priepustnosť vzoriek, zníženie pamäťového efektu a možnosť on-line pridávanie vnútorných štandardov. Na všetky analýzy bol použitý Optima 7300 DV (Perkin Elmer, Shelton., Ct) s SC-FAST systémom (Elemental Scientific Inc., Omaha, NE). FAST systém je riadený softvérom Optima WinLab 32. Zoznam analytov je uvedený v tejto práci v tabuľkách.

Správnosť a presnosť metódy bola overená použitím NIST SRM 1643 stopové prvky v pitnej vode. Spojením FAST systému s Optima 7300DV sa preukázalo zvýšenie produktivity o viac ako 200%, pretože sa eliminujú čítacie a preplachové oneskorenia, FAST dosiahne ustálený stav signálu oveľa skôr ako konvenčný vstup vzorky. Prístrojové a detekčné limity sú takmer dvojnásobne lepšie pre mnoho analytov. Pri použití v spojení s autosamplerom SC Optima 7300 DV, FAST systém je robustný, automatizovaný vstupný systém, ktorý môže výrazne znížiť náklady na pracovnú silu a zvýšiť produktivitu laboratória. Výsledky analýz spĺňajú požiadavky  US EPA  200.7.

Celý článok vo formáte pdf: Increased Sample Throughput for ICP-OES Applied to U.S EPA Method 200.7

Search