This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Štúdium arómy destilátu

Štúdium arómy destilátu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Výroba whisky vyžaduje zrenie v drevených sudoch. Jemné rozdiely kondicionácie v sudoch môžu produkovať rôzne chute a vône, ktoré vyžadujú zručné miešanie, aby sa dosiahol konzistentný produkt. Funkčné skupiny, ktoré dodávajú charakter whisky zahŕňajú alkoholy, estery, kyseliny a karbonyly a prahové hodnoty pachových analyzovaných látok sa líšia.Je dôležité posúdiť aj vplyv vody pridanej do whiskyna jej arómu. Pomocou Headspace trap systému PerkinElmerTurboMatrix spolu s Clarus SQ 8 GC/MS a čuchového portu SNFR je možné účinne identifikovať nízke koncentrácie prchavých organických látok(VOCs) v destiláte. PerkinElmerTurboMatrix HS trap zvyšuje objem odobratej vzorky na termodesorpciu evakuáciou celej sklenej vzorkovnice na adsorbente chemického záchytu. Významnou výhodou záchytu HS je kapacita zachytávanej látky, ktorá je väčšia, než sa získa inými technikami, ako je SPME. Zvolený zachytávač má vynikajúce vlastnosti záchytu na širokú škálu zlúčenín. Použitý S-Swafer umožňuje manipuláciu prietoku kolónou a separáciu vzorky bez vplyvu na aktívne rozdelenie medzi hmotnostným spektrometrom a čuchovým portom. Analyzovala sa čistá 12-ročná škótska whisky Glenlivet a táto istá whisky s pridanou vodou.

Prejavili sa značné rozdiely v alkoholových a esterových koncentráciách. Pridanie vody k whisky zmení rozdelenie pachových látok, ktoré mení ich koncentráciu v headspace, a tým aj v kvapaline. Zostávajúce zlúčeniny budú mať vplyv na arómu a teda pridanie vody sa stáva otázkou vkusu.

Celý článok vo formáte pdf: Aroma study of Potable Spirits

Search