This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Analýzy prchavých organických látok(VOCs) v ovzduší metódou US EPA TO-17

Analýzy prchavých organických látok(VOCs) v ovzduší metódou US EPA TO-17

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Metóda EPA TO-17 sa používa na stanovenie toxických látok v ovzduší po zachytení na sorbent v odberovej trubičke. Takto sa môžu zachytávať buď vybrané konkrétne zlúčeniny alebo široké spektrum látok. Prístroje použité na analýzu boli PerkinElmer TurboMatrix Automated Thermal Desorber 650(ATD), plynový chromatograf Clarus 680 a Clarus SQ Mass Spektrometer (MS). Na tento účel bola použitá kolóna PerkinElmer Elite 624, ktorá efektívne separuje prchavé látky pri zodpovedajúcom rozsahom teplôt. Bolo analyzovaných 82 zlúčenín. Termická desorpcia je nákladovo veľmi efektívna metóda na odber vzoriek a analýzu prchavých organických látok v ovzduší. Analytické výsledky prekračujú kritériá metódy US EPA TO-17. Sorpčné trubičky poskytujú možnosť analýzy najširšieho spektra komponentov a vynikajúce detekčné limity v porovnaní s inými metódami.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Volatile Organic Compounds (VOCs) in Air Using US EPA Method TO-17

Search