This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Drogy v moči pomocou protokolu SAMHSA

Drogy v moči pomocou protokolu SAMHSA

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

SAMHSA definuje metódy kvantifikácie hladiny v moči pre kodeín a morfín. Ak je zistená prítomnosť morfínu nad 2000 ng/ml, je navrhnutá ďalšia kvantifikácia pre 6-acetylmorfín. 6-AM je unikátny metabolit, ktorý indikuje užívanie heroínu. Jeho limitná hodnota je 10 ng/ml. Všeobecný postup pre overovaciu skúšku na prítomnosť drog v moči pozostáva z nasledujúcich krokov:

  • Pridanie deuterovaného vnútorného štandardu moču. Upravenie pH moču. Hydrolýza moču (platí pre opiáty a kanabinoidy)
  • Extrakcia drogy z moču s použitím extrakcie tuhou fázou (SPE) a odparenie do sucha.
  • Derivatizácia extraktu (s výnimkou PCP) a odparenie do sucha. Rozpustenie extraktu do organického rozpúšťadla.
  • Dávkovanie 1-3 µl do plynového chromatografu pre identifikáciu a kvantifikáciu pomocou pomeru troch iónov .

Na analýzu vzoriek bol použitý plynový chromatograf PerkinElmer Clarus 680 GC s hmotnostným detektorom PerkinElmer SQ8 MS. Pri analýze bol použitý nosný plyn hélium a vnútorné štandardy d3-kodeín, d3-morfín a d3-acetylmorfín. Medza detekcie bola stanovená ≤ 20 ng/ml v moči. Táto metóda by mohla byť použitá tiež v súdnych a výskumných laboratóriách pre neregulované testovanie.

Celý článok vo formáte pdf: Drogs of Abuse in Urine by SAMHSA Protocol

Search