This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Analýza cyanotoxínov v pitnej vode pomocou UHPLC/TOF

Analýza cyanotoxínov v pitnej vode pomocou UHPLC/TOF

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Sinice sú fotosyntetické baktérie, žijú na mnohých vodných plochách, ktoré sa používajú ako zdroj pitnej vody a na rekreáciu. Premnoženie siníc môže byť ekologický problém a tiež môže mať vplyv na zdravie človeka. Nadmerný rast siníc sa označuje ako kvet. Jediný kvet môže obsahovať viac typov siníc a produkovať niekoľko toxínov, ktoré pôsobia na pečeň, zažívací trakt, nervový systém a kožu zvierat a ľudí. Kvety produkujúce cyanotoxín boli častejšie v posledných rokoch pozorované v rekreačných vodách. V tejto aplikácii je popísaný spôsob UHPLC monitorovania anatoxínu-a, cylindrospermopsínu a mikrocystínu-LR na úrovni ppb v pitnej vode. Táto metóda nevyžaduje žiadnu prekoncentráciu pitnej vody a požíva TOF MS detekciu. Na analýzu bol použitý PerkinElmer AltusUPLC s A-30Sampling and Solvent Delivery Modules, s ohrievačom kolóny a detektorom AxIon 2 TOF MS (PerkinElmer, Shelton, CT, USA). Ovládanie prístroja, analýza a spracovanie dát boli vykonané pomocou Mass IQ /e-Cipher Control/Processing Software (PerkinElmer, Shelton, CT, USA). T

áto práca preukázala efektívnu chromatografickú separáciu a kvantifikáciu troch vysokotoxických cyanotoxínov. Výsledky vykazovali výnimočnú linearitu pre každý cyanotoxín na veľmi nízkej úrovni ppb. Pri použití tejto metódy dočasný odporúčaný limit WHO 1 ppb cyanotoxínov v pitnej vode bol detekovateľný a hladiny 2 ppb boli kvantifikovateľné. Analýza návratnosti štandardného prídavku preukázala schopnosť detektora Axion 2 TOF MS detegovať analyty na veľmi nízkej ppb koncentračnej úrovni bez nutnosti pre koncentrácie vzorky vody.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Cyanotoxins in Drinking Water Using UHPLC/TOF

Search