This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýzy patulínu v jablkovej šťave pomocou UHPLC s UV detekciou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Patulín je toxická látka, mykotoxín produkovaný plesňami ako je Penicillium Aspergillus a Byssochlamys, ktoré sa často nachádzajú v ovocí, zelenine, syroch a obilí. Kontaminácia patulínom je najbežnejšia u poškodených plodov, často určených na výrobu nápojov, koláčov a zaváranín. Patulín je tepelne stabilný, jeho rozklad je pri pasterizácii inhibovaný. Správne zaobchádzanie s ovocím a jeho skladovanie je veľmi dôležité pri prevencii výskytu patulín produkujúcich plesní. Patulín mal pri pokusoch na zvieratách nežiaduce účinky, čo vedie k domnienke, že pri určitej expozícii môže mať nepriaznivé účinky aj na ľudský organizmus. FDA stanovila maximálny limit pre patulín 50 ppb, EÚ 50 ppb pre jablkovú šťavu, pre jablčné produkty 25 ppb a pre produkty určené pre dojčatá a malé deti 10 ppb. Cieľom tejto práce bolo vyvinúť jednoduchú, robustnú a spoľahlivú LC metódu pre stanovenie patulínu v jablkovom džúse.

Vzorky jablkovej šťavy, z ktorých dve boli zakúpené v miestnom obchode a dve boli poskytnuté spracovateľom pre výrobu šťavy, boli analyzované neriedené. Pre chromatografické separácie bol použitý PerkinElmer Altus UPLC s Altus A-30 Solvent/Sample Module, integrovaným vákuovým odplyňovačom, s ohrevom kolóny A-30 a s A-30 Altus UV detektorom. Ovládanie prístroja, analýza a spracovanie dát boli vykonané pomocou Waters Empower3 Chromatography Data Software(CDS).Získané výsledky potvrdzujú použiteľnosť tejto metódy pre efektívnu, rutinnú a robustnú chromatografickú analýzu patulínu v jablkovej šťave. Analyt je dobre separovaný od ostatných zložiek matrice za menej ako päť minút. Výsledky vykazujú vynikajúcu opakovateľnosť retenčného času, rovnako ako veľmi dobrú linearitu v testovanom rozsahu koncentrácií. Úroveň LOQ 5,3ppb a návratnosť potvrdili, že metóda je účinná pre monitoring patulínu v jablkovej šťave a pokrýva maximálnu prípustnú hranicu EÚ 10 ppb.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Patulin in Apple Juice by UHPLC with UV Detection

Search