This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Kvalitatívna a kvantitatívna analýza vitamínov rozpustných v tukoch s UHPLC pomocou UV detekcie

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Vitamíny sú základné výživové prvky v ľudskej strave a majú rôzne biochemické funkcie. Potravinársky priemysel obohacuje mnohé potraviny vitamínmi pre zvýšenie ich nutričnej hodnoty. Vitamíny sú rozdelené do dvoch skupín: rozpustné vo vode (B-vitamíny a C) a rozpustné v tukoch (A, D, E, K). V súčasnosti mnoho ľudí konzumuje vitamínové doplnky spolu s obohatenými potravinami, čím môže byť prekročený denný limit ich príjmu a môže dôjsť k toxickej kumulácii. Predávkovanie vitamínmi rozpustnými vo vode, ktoré sa ľahlo vylučujú z tela je nepravdepodobné. Vitamíny rozpustné v tukoch sa ukladajú a hromadia v ľudskom tele, čo môže viesť k hypervitaminóze. V mnohých krajinách existujú prísne predpisy stanovujúce maximálnu úroveň príjmu týchto vitamínov. Táto práca popisuje analýzu najbežnejších vitamínov rozpustných v tukoch pomocou UHPLC s použitím UV detekcie. Bolo analyzovaných osem vitamínov(D2, D3, K2, K1, Eacetát, A acetát, E a A Palmitát).

Po pred úprave boli vzorky analyzované na PerkinElmer Altus UPLC s Altus A-30 Solvent/Sample Module, integrovaným odplyňovačom, A-30 ohrevom kolóny a s Altus A-30 UV detektorom. Ovládanie prístroja, analýza a spracovanie dát boli vykonané pomocou Waters Empower3 Chromatography Data Software(CDS). Získané výsledky potvrdili použiteľnosť tejto metódy pre efektívne, rutinné a robustné analýzy vitamínov rozpustných v tukoch. Všetkých osem vitamínov bolo úplne separovaných za menej ako 15 minút. Namerané výsledky preukazujú vynikajúcu opakovateľnosť retenčných časov a výbornú linearitu v testovanom rozsahu koncentrácií.

Celý článok vo formáte pdf: The Qualitative and Quantitative Analysis of Fat-Soluble Vitamins by UHPLC Using UV Detection

Search