This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýza cukrov v mede pomocou PerkinElmer Altus HPLC systému s RI detekciou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Spotreba medu v posledných desaťročiach vzrastá vďaka vysokej nutričnej hodnote a jedinečnej chuti. Jeho cena je v porovnaní s inými sladidlami oveľa vyššia, takže je tu pravdepodobnosť jeho falšovania inými lacnejšími sladidlami, najmä sacharózou. Med sa skladá predovšetkým z glukózy a fruktózy, malých množstiev sacharózy alebo maltózy a nízkych množstiev necukrových zložiek. V súlade s medzinárodnými predpismi med, ktorý obsahuje viac ako 5% sacharózy alebo maltózy je považovaný za sfalšovaný. Táto aplikácia je zameraná na LC separáciu cukrov v mede a analýzu štyroch vzoriek medu z obchodu. Po pred úprave boli vzorky analyzované na HPLC PerkinELmer Altus s Altus A-10 Solvent and Sample Module, s integrovaným vákuovým odplyňovačom, ohrevom kolóny a s Altus A-10 RI detektorom.

Ovládanie prístroja, analýza a spracovanie dát boli vykonané pomocou Waters Empower3 CD. Táto práca preukázala efektívnu chromatografickú separáciu štyroch cukrov (glukózy, fruktózy, sacharózy a maltózy) s veľmi dobrou opakovateľnosťou retenčných časov a vynikajúcou linearitou v testovanom rozsahu koncentrácií.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Sugars in Honey Using the PerkinElmer Altus HPLC System with RI Detection

Search