This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Detekcia nikotínových acetylcholínových receptorov konkurenčných modulátorov pesticídov v mede pomocou UPLC/TOF MS analýzy

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Neonikotinoidné pesticídy sa stali vzhľadom na ich účinnosť najrozšírenejšou triedou insekticídov po celom svete. Pôsobia väzbou na acetylcholínové receptory (nAChR) v nervovom systéme hmyzu a vyvolávajú ochrnutie. Sulfoximíny (Sulfoxaflor) je nedávno predstavená trieda insekticídov, ktorá má dostatočne odlišný spôsob účinku, ktorý môže byť účinný aj proti hmyzu rezistentnému na neonikotinoidy. Rozšírené používanie neonikotinoidov môže prispievať ku kolapsu včelích kolónií. Vzhľadom na rozsah požitia nAChR agonistov je dôležité vyvinúť metódy ich detekcie pre poľnohospodárske produkty. Táto správa popisuje aplikáciu UPLC/TOF MS pre detekciu ôsmich nAChR agonistických pesticídov (Dinotefuran, Nitenpyram, Thiamethoxam, Clothianidin, Imidacloprid, Acetamiprid, Sulfoxaflor a Thiacloprid) v mede. Bolo analyzovaných päť vzoriek komerčne dostupných medov. Vzorky medu boli obohatené a analyzované na LC/TOF MS.

Dátové súbory boli spracované pomocou softvéru AxION Solo. Výsledky prezentované v tejto štúdii preukazujú uskutočniteľnosť UPLC/TOF MS analýzy pre detekciu inhibítorov nAChR v mede. Dobrá špecifickosť detekcie bola získaná pomocou presného merania hmotnosti, izotopového zobrazenia a očakávaného retenčného času. Optimalizácia prípravy vzorky môže zlepšiť kvantitatívne stanovenie vybraných analytov.

Celý článok vo formáte pdf: Detection of Nicotinic Acetylcholine Receptor Competitive Modulator Pesticides in Honey by UPLC/TOF Analysis

Search