This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Kvalitatívna a kvantitatívna analýza vo vode rozpustných vitamínov B pomocou HPLC-PDA v rôznych multivitamínových tabletách

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Vitamín je organická zlúčenina, ktorá slúži ako životne dôležitá živina, ktorú organizmus potrebuje v obmedzenom množstve. Potravinársky priemysel obohacuje mnohé potraviny vitamínmi pre zvýšenie ich nutričnej hodnoty. Aby boli splnené zákonné požiadavky, musia výrobcovia označovať svoje výrobky v súlade s osobitnými predpismi vzťahujúcimi sa ku krajine, v ktorej sa produkty predávajú a konzumujú. Táto aplikácia je zameraná na poskytnutie robustnej chromatografickej metódy pre separáciu ôsmich vo vode rozpustných vitamínov B v tabletách vitamínových doplnkov s použitím HPLC s fotodiódovou array detekciou (PDA). Multivitamínové tablety boli zakúpené v miestnom obchode. Vzorky po pred úprave boli analyzované na PerkinElmer HPLC Altus s Altus A-10 Solvent and Sample Module, s kolónovým modulom A-10, integrovaným vákuovým odplyňovačom a s Altus A-10 PDA detektorom.

Ovládanie prístroja, analýza a spracovanie dát boli vykonané pomocou Waters Empower3 CD. Získané výsledky potvrdzujú použiteľnosť tejto metódy pre efektívnu a robustnú analýzu vitamínov skupiny B v tabletách potravinových doplnkov. Všetkých osem vitamínov je dobre separovaných za menej ako osem minút. Každý vitamín B sa vyskytuje v oboch analyzovaných multivitamínových tabletách okrem vitamínu B7 a B9 a prípadné prítomné prísady nerušili stanovenie.

Celý článok vo formáte pdf: The Qualitative and Quantitative Analysis of Water-Soluble B Vitamins by HPLC-PDA in Various Multivitamin Tablets

Search