This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Kvantitatívna anlýza imunosupresív v sére použitím QSight 110 triple quadrupole MS

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tento aplikačný list popisuje citlivé, rýchle a presné LC/MS/MS metódy kvantifikácie využívajúce QSight 110 Triple kvadrupólový spektrometer pre simultánnu analýzu imunosupresív takrolimus, sirolimus a cyklosporínu A v sére za použitia everolimus ako vnútorného štandardu. Imunosupresívne lieky sa podávajú pacientom pri transplantácii orgánov na zníženie aktivity imunitného systému, aby sa znížilo riziko odmietnutia transplantátu. Pre zabezpečenie úspešnej transplantácie je dôležité sledovanie hladiny imunosupresív. Testy sú založené na sledovaní obsahu liečiva v krvi, aby sa určilo, či jeho koncentrácia spadá do terapeutického alebo toxického rozsahu. UHPLC analýza bola vykonaná s Altus UPLC. 10µl každej vzorky bolo injektované na kolónu Brownlee C18 (50x2,1mm, 2,7µm) s prebiehajúcim gradientom 10 až 100% metanolu v 10mM NH4OAc a 0,1 % kyseliny octovej pri prietokovej rýchlosti 0,6 ml/min. QSight poskytuje vynikajúce kvantitatívne dáta pre imunosupresíva v terapeutickom rozmedzí pre tacrolimus (5-15 ng/ml), sirolimus (5-10ng/ml) a cyklosporín A (120až240ng/ml) v uvedenom poradí pri zachovaní vynikajúcej linearity cez štyri poriadky.

Celý článok vo formáte pdf: Quantitative Analysis of Immunosupresant Drugs in Serum Using a QSight 110 Triple Quadrupole Mass Spectrometer

Search