This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýza vitamínov rozpustných vo vode v dojčenskej výžive pomocou UHPLC-MS/MS

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Vo vode rozpustné vitamíny, predovšetkým komplex vitamínov B sú súčasťou mnohých potravín, najmä dojčenskej výživy. Vzhľadom na to, že odporúčané denné dávky sú stanovené Food and Drug Admistration(FDA), výrobcovia potravín aj nezávislé testovacie laboratóriá musia byť schopné kvantitatívne overiť obsah vitamínov v týchto výrobkoch. Pri analýze obohatených potravín to môže byť problém, kvôli širokému rozsahu koncentrácie vitamínov. V tejto práci bola predstavená metóda LC-MS/MS na kvantitatívnu analýzu B-vitamínov v jednom cykle. Boli analyzované vitamíny B1(tiamín), B2(riboflavín), B3(niacín), B3(niacínamid), B6(pyridoxín). B7(biotín), B9kyselina listová) a vitamín B12 s použitím troch vnútorných štandardov. Na extrakciu vitamínov s dojčenskej výživy sa použila jednoduchá extrakcia kvapalina-kvapalina. Pre chromatografickú separáciu bol použitý PerkinElmer AltusTM UPLC vrátane modulu pre rozpúšťadlá/vzorky Altus A-30, integrovaného vákuového odplyňovača a ohrievača kolóny. Na detekciu bol použitý PerkinElmer QSightTM 210 MS/MS dstektor.

Kontrola prístroja, analýza a spracovanie údajov bola vykonaná pomocou softvérovej platformy Simplicity 3QTM . Boli analyzované dva prášky dojčenskej výživy. Presný postup predúpravy vzorky a experiment je popísaný v tejto práci. Dosiahnuté výsledky preukazujú veľmi dobrú návratnosť a potvrdzujú použiteľnosť metódy LC-MS/MS na účinnú, rutinnú a robustnú chromatografickú analýzu B-vitamínov v dojčenskej výžive. Výsledky preukázali vynikajúcu opakovateľnosť retenčných časov a metódou bolo možné detegovať vitamín B12 pri 0,5ppb, čo je výrazne pod očakávanou hladinou 2 ppb v dojčenskej výžive.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Water-Soluble Vitamins in Infant Formula by UHPLC-MS/MS

Search