This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Multiparametrická analýza cytotoxicity živých buniek pomocou Operetty

Multiparametrická analýza cytotoxicity živých buniek pomocou Operetty

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Podstatnou súčasťou objavu nových liekov je schopnosť merať včasné ukazovatele toxicity. Pečeň, ako primárny orgán metabolizmu liečiv, je hlavným cieľom mnohých toxických účinkov, a preto sa veľa štúdií bunkovej cytotoxicity in vitro zameriava na ľudské hepatocyty. Rýchly a flexibilný prístup k štúdiu cytotoxicity založený na živých bunkách je popísaný v priloženom článku.

Za účelom vyšetrenia rôznych bunkových reakcií vyvolaných liekmi boli liečené ľudské hepatocyty (HepG2) rôznymi zlúčeninami – FCCP1, Tacrine2 alebo AAP3. Po 24 hodinách inkubácie s každou zlúčeninou sa bunky farbili fluoroforovým farbiacim kokteilom a následne sa uskutočnilo meranie živých buniek pomocou zariadenia Operetta s objektívom LWD 20x. Získané obrázky sa analyzovali prostredníctvom modulu Harmony „Cytotoxicity-1“, vybraného z kolekcie Ready-Made Solution (RMS). Okrem RMS poskytuje Harmony širokú škálu stavebných blokov, ktoré umožňujú zjednodušenú vlastnú analýzu obrazu.

Celý článok vo formáte pdf: A Multiparametric Live-Cell Cytotoxicity Analysis using the Operetta

Search