This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Meranie expresie PD-L1 v bunkových líniách rakoviny prsníka pomocou AlphaLISA

Meranie expresie PD-L1 v bunkových líniách rakoviny prsníka pomocou AlphaLISA

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

V mikroprostredí nádorov sú imunitné odpovede oslabené a smerujú imunitné bunky k podpore tumorigenézy. Medzi najsľubnejšie prístupy k aktivácii terapeutickej protinádorovej imunity patrí blokáda imunitných kontrolných bodov. Dráha imunitného kontrolného bodu programovanej bunkovej smrti (PD-1) je negatívnym regulátorom imunitnej funkcie T-buniek. Mnoho nádorových buniek uniká protinádorovej imunite prostredníctvom svojej expresie ligandu PD-L1, ktorý interaguje s PD-1 exprimovaným T-bunkami a vedie k apoptóze T-buniek. Expresia PD-L1 bola študovaná u rôznych druhov rakoviny vrátane obličiek, pľúc, kolorektálneho karcinómu, pankreasu, melanómov a rakoviny prsníka.

U bazálneho karcinómu prsníka je expresia PD-L1 spojená so závažnosťou nádoru a zlou prognózou. Hladiny expresie proteínu PD-L1 v ľudských bunkách je možné rýchlo a presne vyhodnotiť priamo pomocou technológie AlphaLISA. Testy AlphaLISA poskytujú rýchlu, výkonnú a homogénnu platformu na skríning potenciálnych inhibítorov expresie PD-L1 v ľudských bunkách.

Celý článok vo formáte pdf: Measuring PD-L1 Expression in Breast Cancer Cell Lines with AlphaLISA

Search