This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Úspešné dlhodobé zobrazovanie živých buniek v systéme High-Content Analysis

Úspešné dlhodobé zobrazovanie živých buniek v systéme High-Content Analysis

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Pri objavovaní liekov je nesmierne dôležité zobrazovanie živých buniek, pretože vedci hľadajú zmysluplné poznatky o celkovom správaní a fungovaní buniek. V kombinácii so schopnosťou fenotypicky analyzovať jednotlivé bunky na systéme High-Content Screening umožňuje zobrazovanie živých buniek aj analýzu proliferácie, bunkového pohybu, bunkovej signalizácie a morfologických zmien v priebehu času, alebo dynamiky apoptózy a cytotoxicity. Príprava experimentov so živými bunkami však môže byť náročná, pretože je potrebné kontrolovať teplotu, CO2 a odparovanie, aby boli zabezpečené optimálne podmienky pre rast buniek.

V priloženom článku boli sledované rýchlosti odparovania, rast buniek a morfológia v komore živých buniek s regulovanou teplotou a CO2 v systéme High-Content Analysis Operetta CLS TM. Výsledky boli porovnané s výsledkami získanými pomocou inkubátora bunkových kultúr s kontrolovanou vlhkosťou.

Celý článok vo formáte pdf: How to Perform Successful Long Term Live Cell Imaging in a High-Content Analysis System

Search