This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýza laktózy v mliečnych produktoch a syre pomocou HPLC s RI detekciou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Uhľohydráty sú jedným z dôležitejších zdrojov energie v potrave. Kľúčové potraviny obsahujúce uhľohydráty zahŕňajú cereálie, ovocie, zeleninu, cukrové plodiny a mliečne produkty. Obzvlášť laktóza, tiež označovaná ako mliečny cukor, je primárny uhľohydrát prítomný v mliečnych produktoch. Globálne je analýza laktózy nesmierne dôležitá kvôli množstvu jedincov trpiacich laktózovou intoleranciou. Táto intolerancia je najčastejšie spôsobená nedostatkom enzýmu laktázy. Dôsledkom tohto nedostatku je, že laktóza nemôže byť dostatočne v tele metabolizovaná, čo vedie k viacerým symptómom, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie. Práca prezentovaná v tomto článku ukazuje metódu použitú na rutinnú prípravu vzorky a kvantitatívne stanovenie laktózy v syroch mozzarella a ricotta a v mlieku. Metóda bola realizovaná pomocou Altus™ HPLC systém s detektorom indexu lomu (RI), ktorý je obzvlášť efektívny pri analýze analytov s nízkou alebo žiadnou UV absorpciou, ako mnohé potravinové cukry.

 Celý článok vo formáte pdf: The Analysis of Lactose in Milk and Cheese Products by HPLC with RI Detection

Search