This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Stanovenie toxických, stopových a esenciálnych prvkov v potravinových matriciach pomocou THGA AAS

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Prijímanie stopových prvkov z potravy môže byť prepojené s výživou, ochoreniami a fyziologickým vývojom. Či už sú potrebné pre adekvátnu nutričnú hodnotu alebo obsahujú toxické prvky, prítomnosť majoritných a minoritných prvkov v potrave je nutné monitorovať pre lepšie posúdenie ich vplyvu na zdravie spotrebiteľov. Akútne alebo chronické vystavenie ťažkým kovom môže viesť k poškodeniu funkcie nervového systému a má škodlivé účinky na životne dôležité orgány. Laboratóriá zamerané na kontrolu kvality potravín vykonávajúce tieto analýzy sú často vysoko transparentné zariadenia a preto vyžadujú detekčný prístroj, ktorý je efektívny a šetrí náklady. Atómová absorpčná spektrofotometria s grafitovou pieckou (GFAAS) poskytuje možnosť vysušiť a atomizovať celú napipetovanú vzorku vo viac kontrolovanom prostredí grafitovej tubičky.

Toto značne zvyšuje citlivosť a poskytuje vyššie detekčné limity aj pri objeme vzorky rádovo v mikrolitroch.Táto práca študuje 5 rozdielnych štandardných referenčných materiálov NIST ®, ktoré reprezentujú prierez potravín typických pre ľudskú potravu, ktoré boli podrobené analýze pomocou AAS spektrofotometra PerkinElmer PinAAcle 900T s THGA pieckou. Bola preukázaná schopnosť spektrofotometra PinAAcle 900T analyzovať a kvantifikovať vzorky rádovo v rozmedzí koncentrácií ppb, a preto je vhodný na tento typ analýz.

Celý článok vo formáte pdf: The Determination of Toxic, Trace, and Essential Elements in Food Matrices using THGA Coupled with Longitudinal Zeeman Background Correction

Search