This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

ASTM D-7575 - rýchla, ekologická FT-IR metóda na testovanie kontaminácie vody uhľovodíkmi

ASTM D-7575 - rýchla, ekologická FT-IR metóda na testovanie kontaminácie vody uhľovodíkmi

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

V minulosti boli metódy infračervenej spektroskopie často používané na stanovenie ropy, tukov a uhľovodíkov vo vodných vzorkách. IČ spektroskopia dovoľuje rýchle a ľahké merania tohto typu vzoriek. Keďže Montrealský protokol z roku 1989 zakazuje používanie chlórovaných rozpúšťadiel, väčšina IČ metód obnášala extrakciu uhľovodíkov vo vodných vzorkách za použitia tetrachlórmetánu (CCl4) ako extrakčného činidla, bolo potrebné vyvinúť alternatívne metódy. Tento článok opisuje novú IČ metódu bez rozpúšťadla ASTM D7575, ktorá používa ako materiál IČ priepustnú membránu, ktorá extrahuje a zadrží uhľovodíkové zložky a vodnú časť vzorky prepustí. Na stanovenie organickej zložky bol použitý spektrometer PerkinElmer Spectrum Two™ FT-IR. Použitie tejto metódy sa ukázalo ako ekonomické, s ľahkou implementáciou do praxe a navyše v súlade s ekologickými princípmi EPA.

Celý článok vo formáte pdf: ASTM D-7575 - A Rapid, Green FT-IR Method for Testing Hydrocarbon Contamination in Environmental Water Samples

Search