This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Stanovenie ľahkých uhľovodíkov vo finálnych palivových produktoch pomocou plynového chromatografu Clarus 680 s technológiou Swafer

Stanovenie ľahkých uhľovodíkov vo finálnych palivových produktoch pomocou plynového chromatografu Clarus 680 s technológiou Swafer

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Moderné palivá obsahujú značné množstvo etanolu a iných aditív, ktoré môžu interferovať s už existujúcou metódou na stanovenie uhľovodíkov, a preto bolo potrebné vyvinúť nové alternatívne metódy na stanovenie ľahkých uhľovodíkov. ASTM® testovacia metóda D2427-06 je navrhnutá na stanovenie obsahu uhľovodíkov C2 – C5 v palivách. Je to metóda, ktorá využíva náplňovú kolónu a mechanické ventily na techniky backflush a foreflush potrebné na odseparovanie prchavých uhľovodíkov zo vzorky. Táto metóda bola čiastočne modifikovaná a vylepšená vďaka modernej technológii Swafer. Kombinácia modernej kapilárnej kolóny a technológie Swafer zlepšila kvalitu dát a zredukovala čas potrebný na analýzu. Okrem toho je táto metóda vhodná aj na stanovenie vyšších uhľovodíkov zvýšením dĺžky trvania backflush.

Celý článok vo formáte pdf: The Determination of C2 to C5 Hydrocarbons in Finished Gasolines using the PerkinElmer Clarus 680 GC with Swafer Technology

Search