This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Identifikácia prchavých organických zlúčenín vo vode pomocou SPME-GC/MS

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Zdroje podzemných vôd sú pravidelne testované na prítomnosť prchavých organických zlúčenín kvôli environmentálnym záujmom. V súčasnosti prebieha v praxi tstovanie tak, že vodné vzorky sú odobraté do špeciálnych nádob a za stáleho chladenia transportované na analýzu do laboratória. Avšak tieto laboratóriá môžu byť vzdialené od miesta odberu vzorky, a preto je takáto analýza často výzvou, nakoľko počas prenosu môže dôjsť k strate prchavých látok. Navyše prchavé zlúčeniny ako benzén, toluén a etylbenzén sú náchylné k biologickej degradácii a samotné chladenie nemmusí byť postačujúce ako spôsob uchovania týchto zlúčenín vo vode po dobu dlhšiu než 7 dní. Zachovanie integrity vzorky je možné dosiahnuť odobratím, extrakciou a analýzou vzorky na mieste. Spojenie mikroextrakcie tuhou fázou (SPME) s technológiou prenosného GC-MS Torion® T-9 predstavuje možnosť odberu vzorky a následnej analýzy priamo na mieste  a zároveň poskytuje presné a rýchle výsledky analýzy bez rizika degradácie alebo straty časti vzorky.

Celý článok vo formáte pdf: Volatile Organic Compound Identification in Water by Portable SPME-GC/MS

Search