This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Výhody infračervenej spektroskopie v strednej IČ oblasti pri recyklácii polymérov

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Plasty sú stále viac používaným spotrebným, ale aj industriálnym materiálom. Každý rok je spotrebovaných v priemere pať miliónov ton plastov, z čoho cca 38% je použitých na obalové materiály, z ktorých približne štvrtinu tvoria plastové fľaše. Spotreba plastov má narastajúcu tendenciu aj v automobilovom priemysle, kde sa čoraz viac veľkých častí vyrába práve z týchto materiálov kvôli ich ľahkosti a požiadavkám na zníženie celkovej hmotnosti vozidiel a tým zníženie spotreby paliva. Každoročne končia znehodnotené a odhodené tony plastov na skládkach odpadov. Preto naprieč celým svetom vzrastá iniciatíva, aby bolo možné tieto materiály recyklovať. V recyklácii plastov ide príkladom najmä Japonsko, ktorému sa podarilo v roku 2010 zrecyklovať na opätovné použitie až 77% plastov. Na to aby však mohli byť plasty recyklované, je potrebné, aby blo možné charakterizovať ich zloženie a následne ich správne zatriediť do skupín. Spoločnosť priemyslu priemyslu plastov predstavila tkzv. identifikačný kód plastov (Plastic Identification Code PIC), ktorý predstavuje systém na správnu kategorizáciu pastov. Nie vždy je však tento systém poostačujúci a plasty sú tiež nie vždy označené týmto kódom. Preto sa používajú rôzne druhy identifikačných metód, spomedzi ktorých sa ukázali ako veľmi efektívne optické spektroskopické metódy, a to najmä infračervená spektroskopia v strednej oblasti IČ spektier (4000-450 cm-1), ktorá poskytuje presnú identifikáciu plastov a komponentov v nich prítomných.

 Celý článok vo formáte pdf: The Advantages of Mid-IR Spectroscopy for Polymer Recycling

Search