This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analysis of Micronutrients in Fresh and Dried Fruits by Flame Atomic Absorption Using Microwave Digestion and FAST Flame Sample Automation

Analýza mikronutrientov v čerstvom a sušenom ovocí plameňovou AAS pomocou mikrovlnného rozkladu a FAST Sample Automation

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

So zvýšeným záujmom o zdravý spôsob života sa zvyšuje spotreba zdravých potravín. Keď nie je k dispozícii čerstvé ovocie, často býva nahrádzané sušeným. Je potrebné odpovedať na otázky, či sušené ovocie nestratilo  výživnú hodnotu počas spracovania  v porovnaní s čerstvým ovocím. Jedným zo spôsobov sledovania kvality je meranie obsahu stopových prvkov  v ňom obsiahnutých. Plameňová atómová absorpcia je atraktívnou alternatívou k ICP-OES, aj keď v tomto prípade je nutné analyzovať každý prvok vo vzorke zvlášť. Tento problém môže byť vyriešený meraním vzoriek pomocou atómového absorpčného spektrometra PinAAcle 900Tpracujúcom v plameňovom usporiadaní s príslušenstvom FAST Flame 2, ktorý je kombináciou vysokorýchlostného autosamplera, peristaltickej pumpy a prepínacieho ventilu, čo umožňuje rýchly preplach, krátku dobu stabilizácie signálu a neuplatňuje sa žiadny pamäťový efekt. Toto zariadenie vykoná kalibráciu riedením jednotlivých kalibračných  bodov z jedného roztoku a zriedi všetky vzorky, ktorých hodnoty koncentrácií sú mimo kalibračného rozsahu. Vo vzorkách čerstvého a sušeného ovocia boli merané obsahy Cu, Fe, Mg, Mn, Zn, K, Na a Ca v širokom koncentračnom rozsahu.

Vzorky boli pred upravené mikrovlnným rozkladom Perkin ElmerTitan MPS a analyzované atómovým absorpčným spektrometrom Perkin Elmer PinAAcle 900Tpracujúcom v plameňovom režime s príslušenstvom FAST Flame 2.Pre kontrolu kvality boli vzorky obohatené prídavkom prvkov o známej koncentrácii. Výťažnosti sa pohybovali v rozmedzí do 10%.Táto práca preukázala vhodnosť použitia Perkin Elmer PinAAcle900 AAspektrometra  pre spoľahlivé a efektívne stanovenie Cu, Fe, Mg, Mn, Zn, K, Na a Ca vo vzorkách čerstvého a sušeného ovocia v širokom rozsahu koncentrácií. Použitie FAST Flame2 príslušenstva spolu s PinAAcle900 minimalizuje užívateľské chyby pri riedení, zvyšuje priepustnosť vzoriek, poskytuje veľmi dobrú dlhodobú stabilitu a zvyšuje produktivitu laboratória.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Micronutrients in Fresh and Dried Fruits by Flame Atomic Absorption Using Microwave Digestion and FAST Flame Sample Automation

Search