This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýza celkového obsahu ortuti v čínskej zmesi korenín s vyžitím Flow Injection Cold Vapor atómovou absorpčnou spektrometriou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Korenie sa využíva ako  potravinová zložka na zlepšenie vône a chuti a tiež aj v ľudovom liečiteľstve. Ťažké kovy vyskytujúce sa v týchto komponentoch majú významný pozitívny aj negatívny vplyv na ľudský organizmus. Niektoré (Fe, Cu, Zn) majú priaznivý vplyv, iné ako Hg sú pre ľudské telo toxické. Vzhľadom na tento fakt je veľmi dôležité poznať obsah Hg v týchto potravinových zložkách. Boli analyzované 4 vzorky korenia zakúpené v čínskom supermarkete. Pred úprava bola vykonaná mikrovlnným rozkladom a meranie ortuti bolo uskutočnené technikou studených pár  (FI-CVAAS) atómovým absorpčným spektrometrom AAnalyst 800 s príslušenstvom FIAS 400. Tak isto boli upravované aj CRM a slepé vzorky. Nízke detekčné limity ukázali, že FIAS 400 spolu s AAnalyst 800 môže byť použitý pre analýzu extrémne nízkych koncentrácií ortuti v zložitých matriciach. Výsledky spike-recovery  ukázali, že matrica neprispieva ku výsledku analýz aj pri veľmi nízkych koncentráciách.

Celý článok vo formáte pdf:Analysis of Total Mercury in Chinese Spice Mixtures using Flow Injection Cold Vapor Atomic Absorption Spectrophotometry

 

Search