This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýza kovov v detských potravinách a šťavách pre ochranu citlivej skupiny obyvateľstva

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Dojčatá a malé deti vzhľadom na ich malú hmotnosť sú vysoko citlivé na prítomnosť ťažkých kovov v potravinách. Už nízka hladina kontaminácie detských potravín môže byť pre ne toxická. Táto práca popisuje meranie toxických kovov pri nízkych koncentráciách metódou AAS a ICPMS. Boli analyzované rôzne vzorky ovocných štiav a džúsov. Po mikrovlnnom rozklade vzoriek Multiwave 3000 bol nameraný As atómovým absorpčným spektrometrom AAnalyst 800 s grafitovou pecou so Zeemanovou korekciou pozadia. Rovnaké vzorky boli merané aj metódou ICPMS s DRC celou. Pri týchto nízkych koncentráciách výsledky meraní oboch techník vykazujú dobrú zhodu. Pri GFAA sú detekčné limity dostatočne nízke na to, aby mohla byt táto technika využitá pre stanovenie kontaminantov a je cenovo dostupná pre malé laboratóriá. ICPMS poskytuje vynikajúce detekčné limity a možnosť merania viacerých prvkov v jednom kroku.

Celý člaánok vo formáte pdf: The Analysis of Baby Foods and Juices for Metals to Protect a Sensitive Population

Search