This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Stopová analýza prvkov v jedlých olejoch atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pecou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Sledovanie anorganického profilu olejov je dôležité pre ich nutričnú hodnotu, ale aj pre kontrolu prítomnosti toxických látok, ktoré sa mohli do nich dostať z výrobného procesu, napríklad použitím katalyzátorov. Vhodnou metódou pre stanovenie stopových prvkov je atómová absorpčná spektrometria s grafitovou pecou, pre jej vysokú selektivitu, citlivosť a schopnosť ich stanovenia v rôznych matriciach. V rôznych vzorkách jedlých olejov(sójový, kokosový a slnečnicový) boli stanovované obsahy Fe, Cu, Mn, Ni, Cr, As, Cd, Pb, Se, Zn. Rozklad vzoriek bol uskutočnený mikrovlnným rozkladným spôsobom pomocou Multiwave 3000 PerinElmer/Anton Paar. Vzorky boli analyzované atómovým absorpčným spektrometrom AAnalyst800 s priečne vyhrievaným atomizérom, Zeemanovou korekciou pozadia na grafitovej kyvete s integrovanou L`vovskou platformičkou. Na overenie správnosti metódy bol použitý CRM so známym obsahom stopových prvkov vo vysokočistom sójovom oleji. Metoda vzhľadom na výťažnosť, ktorá sa pohybovala  pre referenčný materiál v rozsahu 91-107 percent, je použiteľná pre analýzy rôznych druhov jedlých olejov.

Celý článok vo formáte pdf: Trace Elemental Characterization of Edible Oils with Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometer

Search